em konferencja modul

 

 


oferta szkolenia


DLA LOGOPEDÓW I NEUROLOGOPEDÓW

Centrum In Corpore wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne szkolenia dla logopedów i prezentuje szeroki wachlarz kursów i warsztatów, umożliwiających skuteczne podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania codziennych obowiązków.

Zapraszamy na szkolenia, kursy oraz warsztaty dla logopedów i neurologopedów, które prowadzą wykwalifikowani specjaliści z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. To propozycja skierowana nie tylko do terapeutów, ale również do pedagogów, nauczycieli i opiekunów, pracujących z dziećmi, jak również z osobami dorosłymi.

Z możliwości wzięcia udziału w szkoleniu korzystają również rodzice, którzy chcą być obecni w trakcie terapii swoich dzieci. Gwarantujemy wszystkim uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny, a także prezentowanie wiedzy w sposób jasny i przystępny, przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów naukowych i pomocniczych.

Z pewnością będą Państwo usatysfakcjonowani informacjami otrzymanymi na poszczególnych kursach i szkoleniach, a także możliwością skorzystania z rozbudowanych modułów. Nauczą się Państwo na nich różnych technik terapeutycznych, a także sposobów postępowania z dziećmi i dorosłymi.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Przygotowane kursy są różnorodne i można je dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników. Wiemy, że to właśnie dzięki nam możliwe będzie zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju terapii. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum In Corpore.

Terapia Biofedback (I i II stopień)

Etiologia uadaru mózgu. Problemy diagnozy neurologopedycznej. Afazja planowanie terapii. Rokowanie w afazji. Analiza przypadków (Moduł I)

Mowa w uszkodzeniach móżdżku. Przemijająca niepamięć. Zaburzenia gnozji po udarze Mózgu. Terapia afazji całkowitej i afazji mieszanych (Moduł II)

Dyzartria - diagnoza i terapia. Komunikacja w zespole zamknięcia. Stwardnienie boczne zanikowe a stwardnienie rozsiane (Moduł III)

Superwizja – analiza przypadków krok po kroku (Moduł IV)

Jak istotne jest znaczenie żywienia i symboliki jedzenia w opiece nad dziećmi przysposobionymi i dziećmi z pieczy zastępczej

Jak wykorzystać terapeutyczną moc ciastoterapii w pracy z dziećmi

Covid 19 - elementy terapii logopedycznej w rehabilitacji - warsztat praktyczny

Awersje pokarmowe u dzieci

Zespoły otępienne: charakterystyka zaburzeń językowych i poznawczych. Diagnoza i terapia chorych.

Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci

Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów

Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski

Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka

Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym

Endoskopia przeznosowa w diagnosyce dysfagii

Sensomotoryczna Terapia Orofacjalna(STO)

"Manipulacje ustno – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy i redukujące ból" - autorski program dr Anny Regner – część druga

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej

Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym

Terapia oddechowa

Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacralna)

Szyszynka czy Serca - czy Tam mieszka Dusza? – warsztat

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - Czytanie uczestniczące

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - I, II, III stopień

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - IV, V stopień

Szkolenie Superwizyjne

Model pracy nad zachowaniami trudnymi osób ze spectrum autyzmu

Edukacja i terapia osób ze spectum autyzm w podejściu TEACCH

Model wdrażania komunikacji AAC u osób ze spectrum autyzmu

Trening umiejętności społecznych

Szkolenie z zakresu diagnostki i terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych

Diagnostyka i terapia układu dotykowego u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową

Zaburzenia mechanizmów posturalnych i zaburzenia funkcji wzrokowych odpowiedzią na trudności szkolnej

Szkolenie podstawowe na temat opóźnienia neuromotorycznego wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard– program szkolny

Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych)

Wspomaganie widzenia u niemowląt i małych dzieci - podstawy diagnozy

Integracja Bilateralna - program szkolny

Bilateralna Integracja – program terapeutyczny

Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu 2 – sesja praktycznaKALENDARZ SZKOLEŃ

Kalendarz szkoleń


REGULAMIN

Regulamin kursów i szkoleń