em konferencja modul

 

 


oferta szkolenia


DLA LOGOPEDÓW I NEUROLOGOPEDÓW

Centrum In Corpore wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalne szkolenia dla logopedów i prezentuje szeroki wachlarz kursów i warsztatów, umożliwiających skuteczne podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania codziennych obowiązków.

Zapraszamy na szkolenia, kursy oraz warsztaty dla logopedów i neurologopedów, które prowadzą wykwalifikowani specjaliści z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. To propozycja skierowana nie tylko do terapeutów, ale również do pedagogów, nauczycieli i opiekunów, pracujących z dziećmi, jak również z osobami dorosłymi.

Z możliwości wzięcia udziału w szkoleniu korzystają również rodzice, którzy chcą być obecni w trakcie terapii swoich dzieci. Gwarantujemy wszystkim uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny, a także prezentowanie wiedzy w sposób jasny i przystępny, przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów naukowych i pomocniczych.

Z pewnością będą Państwo usatysfakcjonowani informacjami otrzymanymi na poszczególnych kursach i szkoleniach, a także możliwością skorzystania z rozbudowanych modułów. Nauczą się Państwo na nich różnych technik terapeutycznych, a także sposobów postępowania z dziećmi i dorosłymi.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Przygotowane kursy są różnorodne i można je dopasować do indywidualnych potrzeb uczestników. Wiemy, że to właśnie dzięki nam możliwe będzie zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia różnego rodzaju terapii. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Centrum In Corpore.

Wczesna diagnoza zaburzeń sensomotorycznych u noworodków i niemowląt

Zaburzenia karmienia i odżywiania u dzieci

Podejście funkcjonalne do zagadnień przyjmowania pokarmów u dzieci z zaburzonym rozwojem

Warsztaty umiejętności praktycznych z Dr Anną Regner

Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego Programu Level Up ©

Diagnoza i terapia logopedyczna dyslalii obwodowej

Neofobia pokarmowa i ARFID, podobieństwa i różnice

Terapia Biofedback (I i II stopień)

Moduł I: Diagnoza i terapia afazji poudarowej. Skala oceny dynamiki afazji soda. Analiza przypadków

Moduł II: Zaburzenia gnozji w diagnostyce i terapii afazji.  Mowa w uszkodzeniach móżdżku. Analiza przypadków

Moduł III: Dyzartria - diagnoza i terapia. Komunikacja w zespole zamknięcia. Stwardnienie boczne zanikowe - terapia

Moduł IV: Możliwości terapeutyczne w terapii pacjentów a afazją całkowitą. Superwizja – analiza przypadków

Awersje pokarmowe u dzieci

Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych

Dysfagia pediatryczna – diagnostyka i terapia

Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów

Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski

Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja

Niemowlak u logopedy II Miobobo

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza jako mapa dla terapii karmienia i jedzenia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka

Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym

Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowych

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej

Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym

Terapia oddechowa

Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacralna)

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - Czytanie uczestniczące

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - I, II, III stopień

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - IV, V stopień

Szkolenie Superwizyjne

Trening umiejętności społecznych

Szkolenie z zakresu diagnostki i terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych

Diagnostyka i terapia układu dotykowego u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową

Zaburzenia mechanizmów posturalnych i zaburzenia funkcji wzrokowych odpowiedzią na trudności szkolnej

Szkolenie podstawowe na temat opóźnienia neuromotorycznego wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard– program szkolny

Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych)

Wspomaganie widzenia u niemowląt i małych dzieci - podstawy diagnozy

Integracja Bilateralna - program szkolny

Bilateralna Integracja – program terapeutyczny

Metoda Dobrego Startu - ONLINE

Metoda Dobrego Startu 2 – sesja praktycznaKALENDARZ SZKOLEŃ

Kalendarz szkoleń


REGULAMIN

Regulamin kursów i szkoleń