Cel warsztatów:

zielony podkreślenie roli komunikacji w budowaniu relacji w triadzie: Nauczyciel/Terapeuta – Rodzice/Opiekunowie – Dziecko;
zielony zapoznanie z etapami adaptacji Rodziców/Opiekunów do nowej sytuacji w obliczu diagnozy o niepełnosprawności;
zielony podkreślenie korelacji między przeżyciami rodziców a stanem układu nerwowego w ujęciu teorii poliwagalnej Stephena Porgesa;
zielony podkreślenie korelacji między przeżyciami rodziców a tendencją do danej postawy rodzicielskiej;
zielony zapoznanie z zasadami terapii, które wzmacniają / budują relacje terapeutyczną z pacjentem i jego rodziną;
zielony zapoznanie z zasadami doboru terapii – hierarchia wartości i realizowanych metod/ technik i stosowanych narzędzi;
zielony przedstawienie i praktyczne zastosowanie self care w terapii – jak zadbać o siebie:;

Ramowy program szkolenia:

1.    Rola komunikacji w pracy terapeuty/ nauczyciela.
2.    Etapy adaptacji rodziców/ opiekunów do nowej sytuacji w obliczu diagnozy o niepełnosprawności.
3.    Korelacja między przeżyciami rodziców/ opiekunów a stanem układu nerwowego w ujęciu teorii poliwagalnej.
4.    Korelacja między przeżyciami rodziców a tendencją do danych postaw rodzicielskich.
5.    Zasady terapii holistycznej, które budują relację terapeutyczną z pacjentem i jego rodziną.
6.    Hierarchia wartości i realizowanych metod, technik i narzędzi – zasady doboru.
7.    Self care w pracy terapeuty/ nauczyciela.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

zielony mgr Barbara Pietrowska - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 08.06.2024 Miejsce: Katowice 

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Komunikacja w terapii – podstawy budowania kontaktu terapeuta/ nauczyciel – rodzice/ opiekunowie – dziecko. Tylko w triadzie – damy rade