isosnowska

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek - Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny

krychetsky

Katarzyna Rychetsky

mflanczewska wolny

Maria Flanczewska-Wolny