em konferencja modul

 

 


Od ucha do ucha to kampania społeczna, dotycząca profilaktyki słuchu - celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka występowania zaburzeń słuchowych oraz wynikających z nich zagrożeń, poprzez działania edukacyjne oraz badania profilaktyczne.

 

 
instagram

 


W ramach Kampanii, w dniach 28-29 września 2017 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Zobacz relację z kongresu.

2017 kongres