Dane Fundacji In Corpore:

Fundacja In Corpore

siedziba i adres fundacji:

ul. Bażantów 2,

40-668 Katowice

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.01.2005
numer KRS: 0000226272

zielony Statut Fundacji In Corpore

 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore

ul. Bażantów 2,
40-668 Katowice

statystyczny numer indentyfikacyjny w systemie REGON: 243064552

zielony Statut Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore