em konferencja modul

 

 


ZadBaj o słuch. Wczesna interwencja dziecka z zburzeniami słuchu. 08.12.2022

Fundacja In Corpore wraz z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej zapraszają na konferencję „Wczesna interwencja dziecka z wadą słuchu obwodowego i centralnego. ZadBaj o słuch"
Która odbędzie się 08.12.2022 (czwartek) w Urzędzie Miasta Dąbrowy Górniczej ul. Graniczna 21, Dąbrowa Górnicza
zielony 09.00 - 09.20 Iwona Sosnowska-Wieczorek- Prezes Fundacji In Corpore, Bożena Borowiec-Wiceprezydent Dąbrowy Górniczej - Wprowadzenie i przywitanie gości
zielony 09.20 - 09.40 dr Jolanta Surmacz-Kampa: Neurologiczne aspekty zaburzeń słuchu u wcześniaków
zielony 09.40 - 10.00 prof. Krzysztof Morawski: Kwalifikacja-leczenie-rehabilitacja dziecka z wadą słuchu.
zielony 10:00 - 10:20 Fedir Fyouroch: System opieki medycznej dla dzieci z wadą słuchu w Ukrainie
zielony 10.20 - 10.40 inż. Marcin Talar: Nowoczesne środki wzmacniające wrażenia słuchowe.
zielony 10.40 - 11.00 lek. med. Sebastian Turek: Usłysz Nas- doświadczenia własne.
zielony 11.00-11.20 Przerwa kawowa
zielony 11.20-11:40 mgr Ksenia Woźniczko: Diagnoza surpologopedyczna- kwalifikacja do implantacji.
zielony 11.40 - 12.00 mgr Karolina Lazarowska-Mielnik: Rola logopedy w rehabilitacji dziecka z wadą słuchu.
zielony 12.00 - 12.20 dr n.hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek: Orzecznictwo i opiniowanie dziecka z wadą słuchu w tym z niedosłuchem centralnym
zielony 12:20 - 12:40 mgr Katarzyna Rychetsky: Innowacyjne metody terapeutyczne
zielony 12:40 - 13:00 Mikołaj Kokot: Test MOXO

W trakcie konferencji odbywać się będą bezpłatne badania testem MOXO, badania słuchu oraz badania testem uwagi słuchowej- zapisy w sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Dąbrowa Górnicza, ul. Wyszyńskiego 1, bądź telefonicznie 32 793-90-25

Udział w konferencji jest bezpłatny
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencję

Konferencja - Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych 27.11.2019

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z Niepubliczną Placówką Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore i Urzędem Miasta w Bytomiu

zapraszają na Konferencję: „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”
Która odbędzie się 27.11.2019 (środa) w Urzędzie Miasta Bytomia, sala sesyjna (parter)
ul. Parkowa 2; Bytom

PROGRAM:

zielony 13.00-13.15 – uroczyste otwarcie prof. Beata Pituła, Prezydent Adam Fras, dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

zielony 13.15-13.30 – prezentacja projektu ENGaGE prof. Przemysław Gębal, mgr Sławomira Kołsut (Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej)

zielony 13.30-14.00 – wykład dr Katarzyna Maria Bogdanowicz (NPDN Fundacji In Corpore)  - Polskie doświadczenia w zakresie  nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją

zielony 14.00-14.15 – przerwa kawowa

zielony 14.15-14.45 – wykład dr David Gerlach (Philipps-Universität Marburg)  Niemieckie doświadczenia w edukacji osób w pracy z dysleksją

zielony 14.45-15.00 – wykład prof. Michele Daloiso (Università di Parma) Włoskie doświadczenia w edukacji językowej osób z dysleksją

zielony 15.00-15.30 – otwarte forum dyskusyjne, spotkanie z ekspertami

zielony 15.30 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Moderacja konferencji: Patrycja Tomaszczyk -  Kindla

 

Udział w konferencji jest bezpłatny
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencję, celem przygotowania zaświadczeń potwierdzających udział w wydarzeniu

 

Konferencja naukowa: Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła!

24 października w gościnnych murach Muzeum Śląskiego odbyła się kolejna konferencja naukowa zorganizowana przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore „Poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła”. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.


Licznie przybyłych gości przywitała Iwona Sosnowska- Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore. W swoim wystąpieniu mówiła, jak ważna jest troska o najbardziej potrzebujące dzieci, dzieci z deficytami, niepełnosprawnościami. Pani Prezes zaprosiła także do wzięcia udziału w drugiej części konferencji - Drzwiach Otwartych. W ramach tego wydarzenia we wszystkich trzech filiach Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore (w Katowicach, Dąbrowie Górniczej i Częstochowie) na 27 października zaplanowano darmowe konsultacje wielospecjalistyczne, w tym diagnozy testem Moxo.

Następnie przybyłych na konferencję gości przywitały władze Miasta Katowice i Województwa Śląskiego. Wystąpiły panie: Krystyna Siejna, Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, Katarzyna Kuczyńska-Budka oraz dr Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich. W swoich krótkich wystąpieniach panie zgodnie podkreślały, jak ważne i niezwykłe jest to, co In Corpore robi dla Śląska.
Przed uczestnikami Konferencji wystąpiła również Monika Bajka, prezes Domu Aniołów Stróżów. Pani Bajka podziękowała In Corpore za wsparcie i wszechstronną współpracę na rzecz diagnozowania i terapii podopiecznych DAS.

Po powitaniach nadszedł czas na wystąpienia prelegentów.
Julita Błońska-Charchut, psychoterapeuta terapii Gestalt, wprowadziła nas w znaczenia kodów w rozwoju dzieci i młodzieży. Błońska-Charchut zwróciła uwagę słuchaczy na język, którym komunikujemy się z dziećmi, a także na to, jak istotne w procesie wychowania jest, aby wzmacniać dzieci pozytywnie, nagradzać dobre zachowania dzieci.

Kolejnym prelegentem był Mikołaj Kokot, który wprowadził słuchaczy w arkana testu Moxo. Zgromadzeni mieli okazję dowiedzieć się, czym jest test Moxo, co bada i co można odczytać z jego wyniku. Co więcej, uczestnicy konferencji zapoznali się również z próbką testu, dzięki czemu mogli sprawdzić na ile sami mogą mieć trudności w jednej z czterech sfer, które bada test Moxo: zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności, nadruchliwości.

24 10 2018 konfa

Trzecią prelegentką była dr n. med.Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, pediatra i neurolog. Pani doktor w swojej prezentacji odpowiedziała na pytanie, czy zaburzenia koncentracji uwagi są chorobą, czy objawem, a także co może je powodować.
Kolejną występującą byłą Katarzyna Rychetsky, pedagog, specjalista metody Johansena. Rychetsky opowiedziała uczestnikom konferencji o terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego i o tym, jakie korzyści płyną z włączenia treningu słuchowego w terapię dzieci z CAPD.

Po przerwie kawowej jako pierwsza głos zabrała dr Izabela Kaczmarek, wykładowczyni Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersytety Humanistycznego SWPS. Doktor Kaczmarek poświęciła swoje wystąpienie przedstawieniu dobrodziejstw stosowania Metody Tomatisa u pacjentów z zaburzeniami uwagi słuchowej, kłopotami z koncentracją czy problemami emocjnalnymi.

Następne wystąpienie przyniosło nam informacje na temat Neuroflow – aktywnego treningu słuchowego i diagnozy w zaburzeniach przetwarzania słuchowego, a dostarczył nam ich doktor nauk medycznych Andrzej Senderski. Zgromadzeni nauczyciele, pedagodzy i terapeuci mieli okazję dowiedzieć się o badaniach naukowych przeprowadzonych przez doktora Senderskiego, z których między innymi wynika, iż u pacjentów objętych terapią Neuroflow nie tylko poprawiły się ćwiczone funkcje słuchowe, ale również funkcje językowe w zakresie gramatyki, zasobu słownictwa i wymowy.

W pozytywne skutki stosowania terapi Integracji Bilateralnej wprowadził nas Martin Rychetsky oraz Katarzyna Rychetsky. Prelegenci opowiedzieli o wpływie Integracji Bilateralnej na dobrostan dzieci i dorosłych. Zebrani mogli się również dowiedzieć o powszechności stosowania tej metody terapeutycznej w wielu krajach europejskich jako ćwiczeń śródlekcyjnych. Z wielkim entuzjazmem spotkały się również zaproponowane uczestnikom przez Martina Rychetzkiego ćwiczenia integracji bileteralnej.

Biofeedback to kolejna forma terapii, o której mogli się dowiedzieć uczestnicy konferencji. Dr n. med. Paweł Dobrakowski przedstawił skuteczność EEG Biofeedback w terapii zaburzeń pracy mózgu, ADHD, a także deficycie uwagi. Doktor Dobrakowski opowiedział również o skuteczności biofeedbacku w treningu sportowców.

Kolejnym prelegentem był David Struzik, lekarz medycyny naturalnej, międzynarodowy instruktor EFDMA. Jego prelekcja poświęcona była znaczeniu mowy ciała w diagnostyce i terapii pacjentów według modelu FDM, interpretacji werbalnych i niewerbalnych gestów pacjenta.
Ostatnim wystąpieniem był mini wykład profesora Jarosława J. Fedorowskiego z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, specjalisty kardiologii i chorób wewnętrznych na temat takiej innowacji w opiece zdrowotnej, jaką jest opieka koordynowana.

Zanim rozpoczął się panel dyskusyjny, poprowadzony przez Beatę Sekułę z magazynu Why Story, pokazano fragment programu „Bilans zdrowia” TVP 3, w którym wypowiadali się rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzice małych pacjentów In Corpore opowiedzieli o swojej niełatwej drodze do właściwej diagnozy ich dzieci i dobrodziejstwie holistycznego podejścia w terapii, jakie proponuje Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Po filmie rozgorzała dyskusja panelowa, w której udział wzięli: Iwona Sosnowska-Wieczorek (Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore), Patrycja Tomaszczyk-Kindla (moderatorka konferencji, dziennikarka), Waldemar Bojarun (wiceprezydent Katowic), Katarzyna Błaszczyk-Domańska (Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans), Małgorzata Kwiatkowska (mama dziecka z niedosłuchem centralnym) oraz Dariusz Wilczak (zastępca dyrektora wydziału edukacji i urzędu marszałkowskiego). Dyskutowano o dobrym wpływie podejścia holistycznego w terapii dzieci, o istotności diagnostyki wielospecjalistycznej, a także o konieczności edukacji nauczycieli. W dyskusji zwrócono uwagę na brak rozwiązań systemowych. Dr Iwona Sosnowska-Wieczorek podkreśliła, że kończąca się konferencja wytyczyła kierunki do dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Na koniec konferencji wręczone zostały dyplomy dla „Kobiet Charyzmatycznych” oraz „Lidera z powołania” magazynu Why Story.

Podsumowując konferencję dr Iwona Sosnowska-Wieczorek zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia świadomości nauczycieli na temat możliwości i konieczności pomocy dzieciom, jak choćby z CAPD. Pani doktor podkreśliła również wagę dobrej współpracy między instytucjami medycznymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także szkoleń rad pedagogicznych. Zaapelowano również o wprowadzenie terapii Integracji Bilateralnej jako ćwiczeń śródlekcyjnych dla polepszenia funkcjonowania dzieci w przestrzeni szkolnej. „Liczymy na dobrą wolę wszystkich ludzi” - powiedziała na koniec Iwona Sosnowska-Wieczorek, co zostało nagrodzone gromkimi brawami słuchaczy panelu.

 

28-29.09.2017 Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne

Relacja z Kongresu.

2017 kongres

17 listopada 2016 Konferencja "Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"

17 listopada w Centrum In Corpore w Katowicach w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wcześniaka odbyła się konferencja pod hasłem "Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka".

W konferencji wzięli udział rodzice, terapeuci, pielęgniarki i położne. Po słowie wstępnym Prezes Fundacji In Corpore dr Iwony Sosnowskiej-Wieczorek pierwszy wykład wygłosiła dr Katarzyna Wojaczńska-Stanek, neurolog dziecięcy. Po niej głos zabrała dr Mariola Czajkowska, położna, opowiadając o roli położnej w pierwszym okresie życia przedwcześnie urodzonego dziecka. Następnie logopedki pracujące w In Corpore, mgr Karolina Lazarowska-Mielnik i mgr Maria Runowska, przybliżyły słuchaczom zagadnienia logopedycznej oceny noworodków. Mgr Agnieszka Wosz, psycholog, opowiedziała o skali NBAS jako narzędziu, które pozwala rodzicom zrozumieć zachowanie noworodków. Tematem wystąpienia kolejnej z terapeutek In Corpore, mgr Pauliny Biel, było zabezpieczenie narządu ruchu w pierwszych miesiącach życia dziecka. Psycholog dr Justyna Trepka-Starosta wygłosiła prelekcję na temat trudów i wyzwań rodzicielstwa.
Dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe wykłady, a gościom za przybycie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.

Zachęcamy również do wysłuchania wywiadu z dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek, która rano w dniu konferencji gościła w Polskim Radiu Katowice.

 

1 października 2016 "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." KRAKÓW

W dniu 1 października w Krakowie odbyła się konferencja naukowe pt. "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." Konferencja zorganizowana została przez Fundację In Corpore oraz Radną Miasta Krakowa Małgorzatę Jantos, a Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski objął ją Honorowym Patronatem. Stanowiła inaugurację obchodzonego w Krakowie z inicjatywy Fundacji oraz Radnej Tygodnia Słuchu.

Konferencje miały na celu zwrócenie uwagi specjalistów oraz rodziców na problemy ze słuchem, a także przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka.
Odbiorcami konferencji byli pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sami rodzice dzieci z zaburzeniami słuchu.

Słowo wstępne wygłosiła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore, zaznaczając wagę problemu. Jak wynika z przeprowadzonych na populacji dzieci przedszkolnych przez Fundację In Corpore badań zrealizowanych w jednym z katowickich przedszkoli, niemal połowa badanych manifestuje kłopoty ze słuchem, w tym centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą w sposób negatywny wpływać na rozwój mowy oraz rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, rzutując na jego funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
W gronie osób przybliżających temat niedosłuchu znalazły się takie osobistości świata nauki i praktyki, jak prof. dr hab. Krzysztof Morawski z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawił temat: „Dziecko niedosłyszące - diagnostyka, leczenie i rehabilitacja.” O znaczeniu stymulacji ukierunkowanej na układ przedsionkowy dzieci z niedosłuchem mówiła prof. dr hab. Anna Zwierzchowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W referacie „Komu centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a komu afazja…” autorki, dr. n. med. Katarzyna Wojaczyńska – Stanek z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, podkreśliły istotne znaczenie diagnozy różnicowej w rozpoznawaniu zaburzeń przetwarzania słuchu centralnego. O roli wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci z implantem słuchowym mówiła Joanna Brachmaier z firmy MED-EL podkreślając (co zostało poparte również krótkimi filmowymi przykładami), iż wczesne zainplantowanie może być gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci z wadami słuchu. Kolejny panel poświęcony był szeroko rozumianej pomocy dziecku z niedosłuchem Katarzyna Rychetsky z Centrum Wspomagania Rozwoju "Dobry Start" mówiła o treningach słuchowych wspomagających terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Natomiast o roli wsparcia dzieci z ubytkiem słuchu w ich środowisku rodzinnym, edukacyjnym oraz pozaedukacyjnym mówiły Katarzyna Golędzinowska z firmy MED-EL oraz dr n. hum. Justyna Trepka – Starosta z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore.

Obserwacje i wyniki testów wyraźnie pokazują potrzebę przesiewowej diagnostyki w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego już u dzieci w wieku 4-6 lat. Wtedy bowiem kształtowane są umiejętności analizy i syntezy słuchowej, niezbędne przy udanym starcie szkolnym. Potwierdziły to badania prowadzone przez In Corpore, a realizowane w jednym z przedszkoli miejskich w Katowicach.
Dodatkową atrakcją konferencji krakowskiej była możliwość przeprowadzenie nieodpłatnych badań słuchu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Fotorelacja z konferencji w Krakowie, 1 października 2016.

30 września 2016 "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." KATOWICE

30 września w Katowicach odbyła się konferencja . "USŁYSZ W HAŁASIE – ZADBAJ O SŁUCH. Nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji." Konferencja stanowiła część projektu realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Urzędem Miasta Katowice pt. Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz przetwarzania słuchowego u 5-latków uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach oraz zwiększenie świadomości wychowawców przedszkolnych na temat niedosłuchu centralnego. Honorowy Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa


Konferencje miała na celu przybliżenie wciąż mało znanej tematyki tzw. niedosłuchu centralnego, którego objawy mogą być zbliżone do wielu innych zaburzeń zachowania dziecka. Odbiorcami konferencji byli pedagodzy, psycholodzy, fizjoterapeuci oraz sami rodzice dzieci z zaburzeniami słuchu.

Słowo wstępne wygłosiła dr Iwona Sosnowska-Wieczorek, Prezes Fundacji In Corpore, zaznaczając wagę problemu. Jak wynika z przeprowadzonych na populacji dzieci przedszkolnych przez Fundację In Corpore badań zrealizowanych w jednym z katowickich przedszkoli, niemal połowa badanych manifestuje kłopoty ze słuchem, w tym centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą w sposób negatywny wpływać na rozwój mowy oraz rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, rzutując na jego funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. W gronie osób przybliżających temat niedosłuchu znalazły się wybitne osobistości świata nauki i praktyki. O znaczeniu stymulacji ukierunkowanej na układ przedsionkowy dzieci z niedosłuchem mówiła prof. dr hab. Anna Zwierzchowska z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W referacie „Komu centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a komu afazja…” autorki, dr. n. med. Katarzyna Wojaczyńska – Stanek oraz dr Anna Horbulewicz z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, podkreśliły istotne znaczenie diagnozy różnicowej w rozpoznawaniu zaburzeń przetwarzania słuchu centralnego. O roli wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci z implantem słuchowym mówiła Joanna Brachmaier z firmy MED-EL podkreślając (co zostało poparte również krótkimi filmowymi przykładami), iż wczesne zaimplantowanie może być gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci z wadami słuchu. Kolejny panel poświęcony był szeroko rozumianej pomocy dziecku z niedosłuchem. I tak mgr Karolina Zienkiewicz oraz mgr Katarzyna Wojnarowska z Fundacji Bonum Commune przedstawiły ogólnopolski projekt diagnostyki zaburzeń przetwarzania słuchowego z wykorzystałem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego (PTZD) profesora Edwarda Ozimka oraz możliwości wykorzystania PTZD w terapii wszystkich zaburzeń słuchu u dzieci. Katarzyna Rychetsky z Centrum Wspomagania Rozwoju "Dobry Start" mówiła o treningach słuchowych wspomagających terapię centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Natomiast o roli wsparcia dzieci z ubytkiem słuchu w ich środowisku rodzinnym, edukacyjnym oraz pozaedukacyjnym mówiły Katarzyna Golędzinowska z firmy MED-EL oraz dr n. hum. Justyna Trepka – Starosta z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym przedstawił prof. dr hab. Andrzej Misiołek – Senator RP.
Obserwacje i wyniki testów wyraźnie pokazują potrzebę przesiewowej diagnostyki w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego już u dzieci w wieku 4-6 lat. Wtedy bowiem kształtowane są umiejętności analizy i syntezy słuchowej, niezbędne przy udanym starcie szkolnym. Potwierdziły to badania prowadzone przez In Corpore, a realizowane w wspomnianego już projektu w jednym z przedszkoli miejskich w Katowicach, o czym mówiła Katarzyna Rychetsky podsumowując uzyskane wyniki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Fotorelacja z konferencji w Katowicach, 30 września 2016. 

Zaburzenia funkcjonowania społeczno - emocjonalnego u dzieci

Fundacja In Corpore oraz Urząd Miasta Siemianowice Śląskie serdecznie zapraszają na konferencję merytoryczną:
ZABURZENIA FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNO - EMOCJONALNEGO U DZIECI
która odbędzie się 2 czerwca 2016 w Hotelu Diament Vacanza , ul. Olimpijska 4, 41-100 Siemianowice Śląskie o godzinie 11.00.

Zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zapisów na konferencję.
Rejestracja uczestników w dniu konferencji rozpoczyna się o godzinie 10:30.

PROGRAM:

zielony 11:00 Wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Siemianowic Śląskich  dr n. hum. Anna Zasada-Chorab
zielony 11:10 „Niegrzeczne dziecko w szkole…”
•    dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, autorka oraz współautorka prac naukowych oraz podręczników z zakresu pediatrii, neurologii oraz fizyki medycznej, neurolog dziecięcy w Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
zielony 11:30 „Okiełznać żywioł - współpraca psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD”
•    dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE
•    dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska- specjalista psycholog kliniczny
zielony 12:10 "Jelita - drugi mózg. Wpływ dysbiozy i stanu zapalnego jelit na funkcjonowanie układu nerwowego u dzieci."
•    dr n. med. Daniela Kurczabińska- Luboń- specjalista z zakresu medycyny zapobiegawczej, przeciwstarzeniowej i mikroodżywiania oraz specjalista w dziedzinie anestezjologia i intensywna terapia. Adiunkt na Wydziale Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

zielony 12:40 „ Zaburzenia lękowe u dzieci”
•    dr n. med. Monika Maj - lekarz psychiatra, psychoterapeuta, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
zielony 12:50 Przerwa Kawowa
zielony 13:00„Test MOXO jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu”
•    mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, dyrektor ds. badań w Moxo Solution, specjalizuje się w diagnozie psychologicznej dzieci, prowadzi zajęcia  na uczelniach wyższych z diagnozy i terapii psychologicznej oraz psychopatologii i psychologii klinicznej, współprowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
zielony 13:20„Orzecznictwo i opiniowanie w sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej dzieciom zaburzeniami rozwojowymi”
•    mgr Ewa Bandała - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich
zielony 13:40 „Wielospecjalistyczna terapia zaburzeń funkcjonowania społeczno-emocjonalnego”    
•    Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista  Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical, Austria
zielony 14:00„Niedosłuch, a rozwój morfofunkcjonalny, intelektualny i emocjonalny dziecka – interdyscyplinarna diagnoza w projektowaniu działań profilaktycznych na terenie miasta Siemianowice Śląskie”
•    prof. dr hab. Anna Zwierzchowska – Profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
•    dr Iwona Sosnowska-Wieczorek - Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore

Moderacja Iwona Flanczewska-Rogalska

Konferencja "Obalamy mity na temat adhd oraz innych zaburzeń w zachowaniu"

18 listopada 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Fundację "In Corpore" oraz Moxo Solution - Diagnoza ADHD konferencja pod hasłem "Obalamy mity na temat ADHD oraz innych zaburzeń w zachowaniu".

Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, logopedów oraz innych specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi.

Zagadnienia poruszane na konferencji:
zielony jakie przyczyny mogą stać za zaburzeniami zachowania dziecka
zielony jak postępować z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu (impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia uwagi i inne)
zielony jak skutecznie diagnozować ADHD i inne zaburzenia oraz jak dystraktory mogą wpływać na zachowanie dziecka
zielony jak niedosłuch centralny wpływa na zachowanie dziecka
zielony jak opracować dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz IPET oraz jak prawidłowo prowadzić dokumentację uczniów

Jako pierwsza wystąpiła dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej oraz pediatrii, z wykładem "Niegrzeczne dziecko w szkole…". 

Następnie głos zabrały dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, oraz dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska, specjalista psycholog kliniczny, rozważając kwestię współpracy psychologa i psychiatry w diagnozie i terapii dziecka z ADHD.
Mgr Justyna Kokot, psycholog i pedagog, omówiła Test Moxo jako narzędzie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w zachowaniu.
Kolejnym zagadnieniem poruszonym na konferencji było dostosowanie wymagań szkolnych oraz tworzenie IPET dla dzieci z zaburzeniami w zachowaniu. Z tematem tym zaznajomiła słuchaczy mgr Mariola Kujańska, psycholog i edukator.

Konferencję zakończyło wystąpienie mgr Danuty Hawrylewicz, pedagoga, oraz mgr Iwony Wielesiewicz, logopedy, na co dzień pracujących w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, dotyczące wpływu zaburzeń przetwarzania słuchowego na funkcjonowanie dziecka.

 
Miłym akcentem na koniec był poczęstunek i rozmowy w kuluarach.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji.

 

Konferencja kończąca projekt „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka"

 

W ostatnim dniu roku szkolnego, 26 czerwca 2015, w Częstochowie odbyła się konferencja pod hasłem "Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu w skutecznym wspomaganiu rozwoju dziecka". Konferencja stanowiła podsumowanie projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka", realizowanego przez Fundację In Corpore wspólnie z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencja była moderowana przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską, redaktor TVP Katowice, która od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne, mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Licznie przybyłych (mimo początku wakacji) gości przywitał dr n. hum. Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Głos zabrali: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz, psycholog kliniczny, twórczyni Metody Dobrego Startu, założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dr hab. Krzysztof Morawski, ordynator Oddziału Otologii i Neurootologii z Pododdziałem Dziecięcym Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr n. hum. Edyta Sadowska, pedagog, Rektor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie. Wszyscy prelegenci podkreślali konieczność wielospecjalistycznego podejścia do diagnostyki i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Głos zabrał również prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP, który przedstawił przebieg podejmowanych przez siebie działań, mających na celu uzupełnienie treści projektu rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak aby umożliwić dzieciom z diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego uzyskanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
Kilka słów o pracach Senatu dotyczących dzieci z dysfunkcjami dodał także obecny na konferencji Senator RP Andrzej Szewiński.

Konferencję zakończyło wystąpienie dr n. hum. Iwony Sosnowskiej-Wieczorek, Prezesa Fundacji „In Corpore”, kierownika naukowego Studiów Podyplomowych „Wczesne Wspomaganie, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Przez 18 miesięcy w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" spotykaliśmy się na konferencjach, kursach, warsztatach, studiach. Prelegentami i wykładowcami byli często wybitni specjaliści w zakresie wspomagania rozwoju dziecka, znakomitości świata medycyny, psychologii, pedagogiki. Dla nas był to czas wytężonej pracy, ale uważamy, że było warto i mamy nadzieję, że uczestnicy naszych kursów, szkoleń i konferencji myślą tak samo.
Dziękujemy wszystkim za udział w wydarzeniach projektu.

 

Relacja z konferencji merytorycznej na temat niedosłuchu centralnego

 

 

W piątek 20 marca br. odbyła się pierwsza z dwóch konferencji merytorycznych zaplanowanych w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka". Konferencja dotyczyła problematyki niedosłuchu centralnego u dzieci, adresowana była do nauczycieli, logopedów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa śląskiego.


 Sala WOM, gdzie odbywała się konferencja, pękała w szwach, co świadczy o tym, że zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki i rehabilitacji niedosłuchu centralnego jest bardzo duże.
Konferencja rozpoczęła się debatą telewizyjną, w której wzięli udział rodzice dzieci z diagnozą centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Rodzice opowiadali o swoich doświadczeniach; o długiej drodze do diagnozy i poszukiwaniach ośrodka, który zapewniłby ich dzieciom odpowiednio dobrane formy terapii. Opowiadali też o osobach, które spotkali w czasie procesu diagnostycznego – lekarzach, nauczycielach, terapeutach - zarówno takich, które pomogły ich dzieciom, jak i takich, które niestety wykazały się niezrozumieniem. Podsumowania debaty rodziców dokonała dr hab. n. med. Ewa Emich-Widera, krajowy konsultant w dziedzinie neurologii dziecięcej. Nagrany materiał telewizyjny można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

  Część wykładową rozpoczęło wystąpienie Angeliki Heinze z Austrii, która zaprezentowała metody diagnozy, leczenia i protezowania dzieci z niedosłuchem obwodowym. Następnie Joanna Brachmaier z Anglii opowiedziała słuchaczom o możliwościach rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w Polsce i na świecie. Istotnym poruszanym na konferencji zagadnieniem było stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym, które przedstawił Senator RP prof. Andrzej Misiołek.

 Następnie dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, specjalista neurologii dziecięcej, zwięźle omówiła problematykę dotyczącą diagnozy różnicowej niedosłuchu centralnego i afazji. Kolejny głos medyczny należał do dr n. med. Ireny Urban (Śląskie Centrum Słuchu i Mowy "Medincus"), otolaryngologa, audiologa i foniatry, która przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnostyki słuchu w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania słuchowego.

 Nastepnymi po diagnostyce istotnymi zagadnieniami były rehabilitacja dzieci z niedosłuchem centralnym oraz kwestia systemowych rozwiązań dotyczących pomocy tym dzieciom. Z tematyką treningów słuchowych stosowanych w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego zaznajomiła słuchaczy Katarzyna Rychetsky, a mgr Jadwiga Gluźniewicz, metodyk, opowiedziała o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niedosłuchem centralnym na terenie szkoły.

 Ważnym głosem w dyskusji były też wystąpienia dr n. med. Anny Horbulewicz, która na co dzień zajmuje się diagnozowaniem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego, oraz Jadwigi Brzdąk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, która poruszyła ważną kwestię dostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości dzieci z niedosłuchem centralnym.

 Konferencja była niezwykle ciekawa merytorycznie, stale docierają do nas głosy, jak ważne było takie spotkanie specjalistów z różnych dziedzin, jak istotne jest zapewnienie odpowiedniej pomocy dzieciom z niedosłuchem centralnym i wreszcie jak potrzebne jest rozpowszechnianie wiedzy na ten temat.

 Podsumowaniem konferencji była dyskusja, moderowana przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską z Telewizji Polskiej. Atmosfera była naprawdę gorąca, i to nie tylko ze względu na intensywną wymianę poglądów, ale również dzięki rozgrzanym kaloryferom, których mimo naszych starań nie dało się wyłączyć.

 Dyskutantom udało się wypracować wspólne stanowisko, łączące środowisko medyczne laryngologów i neurologów ze środowiskiem psychologów i pedagogów. Zgodnie uznano, że dzieci z niedosłuchem centralnym funkcjonują jak dzieci słabosłyszące, a zatem konieczne jest dostosowanie warunków pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków egzaminacyjnych do potrzeb tych dzieci.

 Dziękujemy za ten dobrze spędzony czas Wykładowcom i wszystkim przybyłym Gościom.

 Wywiad z prof. Emich-Widerą na temat niedosłuchu centralnego

 Debata rodziców z niedosłuchem centralnym:

 

Konferencja Naukowo-Medyczna pt. "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych- teoria i praktyka."

"Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych" była głównym tematem naukowo-medycznej konferencji, która odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 Zorganizowana przez Wyższą Szkołę Lingwistyczną i Fundację In Corpore konferencja pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy skierowana była do nauczycieli, terapeutów oraz rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas spotkania rozmawiano zarówno o teorii, jak i praktyce w pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy z uwagi na ograniczenia rozwojowe nie są w stanie sprostać oczekiwaniom i wymaganiom szkolnym.

W dwóch blokach tematycznych, kolejni prelegenci prezentowali wyniki badań, opinie oraz propozycje działań w zakresie terapii dzieci ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) oraz rehabilitacji i edukacji niepełnosprawnych intelektualnie.

Szczegółowe zagadnienia, o których dyskutowano, dotyczyły m.in. sytuacji dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wpływu terapii behawioralnej na niwelowanie zachowań niepożądanych, rewalidacji i oceny efektywności pracy z dzieckiem autystycznym, prawnych aspektów pomocy osobom niepełnosprawnym, zabiegów usprawniających pracę z dzieckiem, czy systemu i modeli wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce i w krajach europejskich.

 

 

Konferencja Inaugurująca Studia Podyplomowe 2014.01.17

Dnia 17 stycznia 2014 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Projekt ten obejmować będzie m. in. studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz Neurologopedii Dziecięcej współfinansowane z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Powitania szanownych gości i uczestników projektu dokonała Iwona Flanczewska-Rogalska. Konferencję uroczyście otworzyli dr Iwona Sosnowska-Wieczorek oraz dr Tomasz Grad, którzy to przedstawili wstępne informacje o planowanym projekcie. Pani Joanna Stępień - pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych i równych szans odczytała list gratulacyjny wicemarszałka województwa śląskiego Mariusza Kleszczewskiego (do pobrania). Następnie prof. Andrzej Misiołek, senator RP omówił problem przed jakim stoi oświata w obliczu nowych wyzwań i potrzeb edukacyjnych dzieci. W dalszej części konferencji Poseł  RP Marek Plura poruszył temat polskiej szkoły jako oręża w walce z wykluczeniem społecznym. Konferencję zakończył prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski z wykładem na temat nowych aspektów w diagnozie i terapii dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Po konferencji kierownicy studiów omówili sprawy organizacyjne dotyczące studiów podyplomowych.

Konferencja była ogólnym, merytorycznym wprowadzeniem w tematykę rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wystąpienia znamienitych gości cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród licznie zgromadzonych uczestników projektu budząc poza kuluarowe dyskusje.

Pobierz: Program konferencji

 

Uroczyste otwarcie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore - 2015.10.05

05.10.2013r. o godz. 14.30 odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, która mieści się przy ul. Bażantów 2 w Katowicach.

Zaproszeni goście , którzy bardzo licznie przybyli na uroczystość zapoznali się z możliwościami naszego Centrum. Wszyscy zatrudnieni specjaliści zaprezentowali swoje metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,odpowiadając na szereg pytań. Przestrzenne sale i gabinety, wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny zapewniający wysoką jakość usług oferowanych przez ośrodek -wzbudził zachwyt zaproszonych gości.

 

 

 

Uroczystość otwarcia nowego lokum rozpoczęła Dyrektor Ośrodka dr Iwona Sosnowska – Wieczorek, która przywitała gości i zapoznała ich z naczelną zasadą Centrum Incorpore -polegającą na idei holistycznego podejścia do pacjentów Ośrodka , poprzez skupienie w Centum specjalistów z różnych dziedzin medycyny , pedagogiki , psychologii i fizjoterapii .

Następnie głos zabrał prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Tarkowski , który wygłosił wykład inauguracyjny pt.” Interdyscplinarnść procesu diagnostyczno - terapeutycznego a stymulacja rozwoju jednostki „ Pan profesor zwrócił szczególną uwagę na fakt , iz ośrodek nasz jest prekursorem wśród placówek diagnostyczno -terapeutycznych ze względu na wdrażanie w życie idei interdyscyplinarności w organizacji pracy .   Następnie głos zabrali: poseł na Sejm Marek Plura, Wicemarszałek Województwa Mariusz Kleszczewski, wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, konsultant wojewódzki do spraw neurologii dziecięcej dr. hab. n. med. Ewa Emich - Widera, konsultant wojewódzki do spraw fizjoterapii dr hab. Krzysztof Gieremek.

 

Pozostała część tak uroczystego dnia upłynęła pod postacią kuluarowych spotkań gości, na których czekała niespodzianka kulinarnych rozkoszy.

 


 

Otwarcie Centrum In Corpore 2 września 2011

2 września 2011 r. o godz. 10:00 w domu lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja "Nowe obszary w terapii i edukacji" sponsorowana przez firmę Med-EL. Konferencja stanowiła pierwszą część uroczystości oficjalnego otwarcia naszego Centrum.

Wśród prelegentów mieliśmy przyjemność zobaczyć i wysłuchać znakomitych gości z kraju i zagranicy. Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjechał do nas prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Kraków reprezentowała prof. dr hab. Aniela Korzon, Uniwersytet Śląski w Katowicach prof. zw. dr hab. Adam Stankowski, Austrię reprezentowała inż. dypl. Angelika Heinze, przedstawicielka Firmy Med-el. Swoimi doświadczeniami z pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzielili się z uczestnikami konferencji znakomici lekarze, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi: dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, lek. med. Jolanta Surmacz Kampa, dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek, dr n.hum. Dariusz Dziuba, mgr Jadwiga Gluźniewicz, lek.med., mgr Paweł Dobrakowski, mgr Jerzy Wolny, mgr Paweł Tendera, mgr Iwona Wielesiewicz, mgr Katarzyna Golędzinowska.

Konferencję prowadziła Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach oraz Wiceprezes Fundacji "In Corpore" mgr Maria Flanczewska-Wolny.

Wśród słuchaczy gościliśmy pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach: Prof.zw. dr hab. Stanisława Juszczyka, dr Justynę Trepkę - Starostę, mgr Ewę Fiedziukiewicz, mgr Iwonę Kapczyńską, mgr Aleksandrę Radzioch - Dzienis.

 

 

 

Konferencja "Kształcenie specjalne dla uczniów z niedosłuchem centralnym"


13 czerwca 2013 r. odbyło się spotkanie Dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, zorganizowane przez Fundację In Corpore oraz ROME Metis, poświęcone tematyce kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem centralnym.

Wprowadzenia dokonała mgr Małgorzata Spendel z ROME Metis.

Senator RP prof. Andrzej Misiołek przedstawił stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym.
Lek. med. Anna Horbulewicz, specjalista audiolog dziecięcy, zaznajomiła uczestników z kryteriami diagnistycznymi niedosłuchu centralnego.
Następnie dr n. med Katarzyna Wojaczyńska-Stanek  zaprezentowała wykład "Komu centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a komu afazja..."
Na koniec dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, przedstawiła model postępowania terapeutycznego stosowany w przypadku niedosłuchu centralnego.

Spotkanie było moderowane przez red. Iwonę Flanczewską-Rogalską.
W związku dużym zainteresowaniem tematem uznano, że celowe jest zorganizowanie kolejnego spotkania poświęconego kształceniu specjalnemu uczniów z niedosłuchem centralnym. Spotkanie takie jest zaplanowane na styczeń 2015 r.

II Edycja Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmową relacją z drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących.

 

I Edycja Międzynarodowego Kongresu Integracyjnego na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących

W dniach 1-2.10.2012r. w Domu Lekarza w Katowicach odbył się Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących, zorganizowany przez Urząd Miasta Katowice oraz Fundację In Corpore. Wydarzenie przyciągnęło wiele znakomitych osobistości ze świata nauki, oświaty, służby zdrowia czy też polityki.


Dzień pierwszy upłynął pod znakiem ciekawych prelekcji ściśle związanych z problemami osób z zaburzeniami słuchu. Dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek przedstawiła rys historyczny zagadnień związanych z światem osób niesłyszących. Z kolei dr hab. n. med. Krzysztof Morawski zaprezentował współczesne rozwiązania dotyczące leczenia osób niesłyszących i słabosłyszących. Wkład był ubogacony licznymi filmami, obrazującymi prezentowane zagadnienia. Obszar wiedzy dotyczący ośrodkowych zaburzeń słuchu przybliżył słuchaczom dr n. med. Andrzej Senderski. Prezentacja pozwoliła odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących np. problematyki niedosłuchu centralnego. Pierwszą część wykładową zakończyło wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Anieli Korzon, która dostarczyła niezwykle cennych informacji oscylujących wokół tematu terapii rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

Drugą część wykładową rozpoczęły doniesienia dotyczące zagranicznych rozwiązań i wzorców działania. Joanna Brachmaier zaprezentowała przykłady zastosowania rehabilitacji z muzyką, skierowanej do dzieci z implantem ślimakowymi.  Dzięki wykładowi Lidii Smolarek-Besk słuchacze zdobyli informacje na temat jakości opieki nad osobami niesłyszącymi na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast polskie rozwiązania przedstawili Krzysztof Wostal oraz Katarzyna Golędzinowska. Każde wystąpienie zawierało wiele cennych informacji, a także aktualnych refleksji odnoszących się do świata osób niesłyszących oraz słabosłyszących.  Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu był panel dyskusyjny, który ukazał liczne dodatkowe pytania oraz wątpliwości, które wymagają dalszego omówienia. Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli dr n. med. Ewa Emich-Widera (dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach), mgr Andrzej Rafa (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Katowicach – Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami), doc. dr Krzysztof Gieremek (dyrektor Instytutu Nauk Medycznych, GWSH w Katowicach), mgr Małgorzata Spendel (psycholog, logopeda, Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach), prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk oraz prof. zw. dr hab. Adam Stankowski (przedstawiciele Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego).

 

Drugi dzień Kongresu wypełniły sekcje warsztatowe. Prezentowane treści oraz rozwiązania praktyczne skierowane były głównie do rodziców dzieci niesłyszących i słabosłyszących, studentów kierunków pedagogicznych i terapeutycznych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.  Wystąpienia ukazały szerokie spektrum nowoczesnych metod diagnozy i rehabilitacji osób z zaburzeniami słuchu. Publiczność miała okazję zapoznać się z innowacyjnymi metodami takimi jak Metoda Tomatisa, EEG Biofeedback, Play Attention czy też Fast Forward. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Pawła Tendery, który przedstawił swoją historię, jako osoby funkcjonującej z implantem ślimakowym.

 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz Osób Niesłyszących i Słabosłyszących okazał się ciekawym merytorycznie i potrzebnym społecznie wydarzeniem. Ukazał duże zapotrzebowanie na cykliczną realizację tego typu spotkań, które na stałe powinny wpisać się w krajobraz polskich konferencji naukowo-metodycznych.

 

Korzystając z okazji chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji Kongresu: Urzędowi Miasta Katowice z Panią Prezydent Krystyną Siejną na czele, prelegentom, pracownikom „Domu Lekarza”, tłumaczom języka migowego, dyrektorom placówek i ich wychowankom odpowiedzialnym za część artystyczną oraz wolontariuszom.

Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Fundację In Corpore!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o Kongresie:

 

Zapraszamy do przeczytania artykułu o Kongresie:
relacja w Gazecie Wyborczej

"Nie mówię, ale mam swoje zdanie"

 26 stycznia 2012r. w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przy ul. Kostki Napierskiego, odbyła się konferencja dotycząca komunikacji wspomagającej i alternatywnej: "Nie mówię, ale mam swoje zdanie", zorganizowana przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Niepubliczną Palcówkę Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore oraz Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową.

nie mowie

Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore prowadzi terapię słuchu i mowy oraz terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, obejmując swoim działaniem szeroką grupę pacjentów; zarówno dzieci wymagające stałej terapii ze względu na zaburzenia neurorozwojowe, zaburzenia mowy, jak i dzieci szczególnie uzdolnione; prowadzi rehabilitację poimplantową, wykorzystując, obok tradycyjnych metod, terapię metodą Tomatisa oraz Biofeedback. Zapewnia diagnozę na zasadzie konsylium lekarzy specjalistów, psychologów, pedagogów, logopedów i rehabilitantów, którzy w oparciu o poszczególne diagnozy opracowują wspólną strategię leczenia i terapii.

 Szczególną grupą pacjentów są dzieci z zaburzeniami mowy - to z myślą o nich powstał pomysł zorganizowania konferencji przybliżającej ideę AAC.

 Konferencję otwarła dyrektor Centrum In Corpore, dr Iwona Sosnowska - Wieczorek, która przybliżyła formy działania placówki oraz Fundacji In Corpore. Obrady prowadziły organizatorki przedsięwzięcia - Monika Broszkiewicz, terapeuta komunikacji wspomagającej Centrum In Corpore oraz Małgorzata Brzozowska, pedagog Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Katowicach.

 Adresatami poszczególnych prelekcji byli logopedzi, nauczyciele, pedagodzy, lekarze, studenci oraz rodzice dzieci mających zaburzenia mowy i porozumiewania się, którzy zostali powitani jako grupa szczególna, od której zależy powodzenie terapii.

 Poszczególne prelekcje dotyczyły rożnych grup zaburzeń porozumiewania się; od opóźnienia mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, przez pacjentów ze spektrum autyzmu, używających języka bez jego funkcji komunikacyjnej, dziewczynki z zespołem Rett'a, używające jedynie komunikacji alternatywnej ze względu na brak mowy czynnej, podobnie jak dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, aż do dzieci niedowidzących.

 Oliwia Szulc i Monika Rajca z Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Rudzie Śląskiej omówiły sposoby pracy z dziećmi w szkole życia i w szkole podstawowej. Podkreśliły ważność indywidulanego podejścia do każdego dziecka, przedstawiając poszczególne techniki AAC: folder osobisty, paszport użytkownika AAC, osobistą pomoc do komunikacji i różne typy komunikatorów. Zwróciły uwagę na fakt, iż całe otoczenie dziecka powinno go stymulować do komunikacji, począwszy od nauczycieli, przez personel pomocniczy szkoły, samych uczniów, wreszcie rodziców i rodzeństwo.

 Dorota Palicka, pedagog Przedszkola Miejskiego nr 47 w Katowicach, omówiła proces nabywania mowy czynnej przez dzieci z autyzmem poprzez wykorzystanie metod komunikacji wspomagającej. Przedstawiła na przykładach specyficzny sposób myślenia dzieci z autyzmem - myślenia obrazem. Pokazała sposób pracy za pomocą prowadzenia pamiętnika przez dzieci, w którym utrwalają nabywane słowa, zwroty, uczą się opowiadać o sobie, swoim dniu, o rzeczach dla siebie ważnych.

 Anna Bojarska - Błaszczak, mama chłopca z rdzeniowym zanikiem mięśni, przedstawiła sposoby zabawy z dzieckiem, które może wpływać na swoje otoczenie jedynie za pomocą wzroku, doświadczając emocji, których bez komunikacji alternatywnej byłoby pozbawione.

 Katarzyna Borys, pedagog Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 29 w Tychach, omówiła metodę komunikacji wspomaganej, którą stosuje w połączeniu z metodą nauki czytania profesor Jagody Cieszyńskiej; bohaterem prelekcji był chłopiec z autyzmem, który porozumiewa się z otoczeniem za pomocą specjalnej tablicy literowej.

 Adam Ławicki, pedagog Fundacji PRODESTE przy Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju, omówił model polegający na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych dzieci z autyzmem, wykorzystujący metody AAC. Zwrócił uwagę na równoważność obu funkcji języka: komunikacyjnej i nominatywnej, konstatując, iż terapia ukierunkowana jedynie na nabywanie tej drugiej skutkuje wtórnymi problemami z porozumiewaniem się dzieci ze spektrum autyzmu.

 Monika Broszkiewicz, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i komunikacji wspomagającej Centrum In Corpore, przedstawiła wpływ komunikacji alternatywnej na jakość życia dziewczynek z zespołem Rett'a, konkludując, iż możliwość porozumiewania się w jakiejkolwiek formie wpływa wybitnie dodatnio na rozwój jednostki jako całości, obejmując sfery pozornie oddalone: sprawność manualną a nawet funkcje poznawcze.

 Anna Jaksa oraz Katarzyna Połeć - Kwiatkowska, reprezentujące Specjalny Ośrodek Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjny w Rudołtowicach, przedstawiły sposób pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym niedowidzących, dla których kontakt z otoczeniem jest niezwykle ważny. Przedstawiły możliwości komunikacji wspomagającej, która dla tej grupy dzieci niejednokrotnie staje się komunikacją alternatywną ze względu na brak mowy czynnej.

 Niezwykłą istotność komunikacji wspomagającej w rozwoju języka podkreśliła pani Alina Smyczek z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 z Krakowa, wieloletni terapeuta AAC, członek - założyciel Stowarzyszenia Mówić bez Słów. Podkreśliła konieczność zmian systemowych w edukacji; istotność komunikacji w życiu każdego człowieka, która stanowi o jego podmiotowości i tożsamości. Jej prelekcja była jednocześnie podsumowaniem i omówieniem tytułu konferencji "Nie mówię, ale mam swoje zdanie".

 Pierwszy w pełni polski program umożliwiający porozumiewanie się z otoczeniem, a więc będący protezą mowy - MÓWIK, zaprezentowali twórcy, firma DICO z Krakowa; możliwości programu i różnorodność jego zastosowania omówiła Ewa Przebinda, wieloletni terapeuta AAC.

 Konferencję zakończyła Anna Gogola, pracownik naukowy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, w której odbywały się prezentacje. Omówiła wpływ postawy na zgryz, przedstawiając badania własne, będące przedmiotem doktoratu.

 27 stycznia, dzień później, odbyły się warsztaty AAC, prowadzone przez dr Magdalenę Grycman, specjalistę AAC, założycielkę Samodzielnego Publicznego ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Porozumiewania. Dr Grycman omówiła autorski program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się, zawierający narzędzia do diagnozy zaburzeń wraz z konkretnymi procedurami terapeutycznymi.

 Podkreślała wielokrotnie istotę komunikacji - porozumienie z drugim człowiekiem, szczególnie tym uwięzionym we własnym ciele, który na co dzień nie może doświadczać wpływu na otocznie za pomocą słowa. Za szczególnie ważną uznała aktywność własną dziecka, wobec którego stosowane są procedury AAC, z uwzględnieniem istoty porozumiewania się, czyli interakcji, która rozgrywa się pomiędzy dwojgiem ludzi: terapeutą i pacjentem, podkreślając różnicę tego modelu pracy od modelu biernego uczenia mowy, który jest mniej skuteczny.

 Ważność tego typu spotkań podkreśliła mama niemówiącej dziewczynki, słuchaczka konferencji i warsztatów: Teraz wreszcie rozumiem moje dziecko: ono nie krzyczy, ale mówi do mnie - pobaw się ze mną, popatrz na mnie, ja mam swoje zdanie! Zawsze to podejrzewałam, ale nauczycielki w przedszkolu mówiły, że ona nie może rozumieć, co się dzieje dookoła. Teraz wiem, że nie tylko rozumie, ale i ma swój własny pogląd.

GALERIA ZDJĘĆ: