Kurs  WCZESNA DIAGNOZA ZABURZEŃ SENSOMOTORYCZNYCH U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT jest odpowiedzią na coraz większą potrzebę wczesnego wykrywania zaburzeń integracji sensomotorycznej u małych dzieci. Ze względu na fakt, że główne systemy percepcyjne rozwijają się do 7 roku życia CZAS  w tym wypadku gra kluczową rolę w podjęciu skutecznych działań diagnostycznych i terapeutycznych mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju sensomotorycznego małego dziecka. Jeszcze kilka lat temu klinicyści potrafili zdiagnozować  zaburzenia SI u dzieci 3-4 letnich. Obecny stan wiedzy naukowej i klinicznej daje nam zdecydowanie pełniejsze spektrum wiedzy, kiedy w jakich okolicznościach i z jakimi prawdopodobnymi skutkami powstają zaburzenia SI już  na etapie pre i postnatalnym.

zielony Dr Ewa Bartelmus - Magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki. Doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki - AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie Warszawa - Centrum SI. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca bielskiej Szkoły Rodzenia. Konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt. Prowadząca prywatną akredytowaną placówkę szkoleniową
dla fizjoterapeutów i masażystów oraz prywatną praktykę terapeutyczną „Bartmaj” w Bielsku-Białej.

Podczas zajęć teoretyczno-praktycznych zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia jak:

1. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.
2. Przebieg prawidłowego rozwoju mechanizmu antygrawitacyjnego w kontekście zaburzeń SI.
3. Analiza karty rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia w kontekście potencjalnych zaburzeń SI.
4. Analiza czynności odruchowej noworodka i niemowlęcia w kontekście dojrzewania Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego.
5. Organizacja diagnozy SI (wywiad, badanie kondycji sensorycznej i motorycznej noworodka oraz niemowlęcia, ocena dziecka w zakresie Self Regulation, ocena interakcji dziecka z otoczeniem analiza aktywności spontanicznej i zorganizowanej).

Ponadto zostaną zaprezentowane
6. Testy do oceny zaburzeń SI rekomendowane dla dzieci od 4 miesiąca życia.

8 godzinny warsztat będzie miał charakter teoretyczno-praktyczny. Dlatego należy przygotować wygodny strój sportowy.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które są terapeutami SI oraz dla tych którzy tę podróż pragną rozpocząć.

Termin: 13.05.2023, miejsce: Katowice
Cena: 630 zł/ osoba
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: Wczesna diagnoza zaburzeń sensomotorycznych u noworodków i niemowląt