M. Baj Lieder, R. Ulman Bogusławska
(*Program szkolenia jest własnością  Renaty Ulman – Bogusławskiej i Marty Baj - Lieder. Zakaz kopiowania, przedrukowywania)


Instruktor szkolenia, prowadzące:

zielony Marta Baj - Lieder – logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel masażu Shantali/ Shantali Special Care, terapeuta karmienia, jedyny w Polsce terapeuta metody SOS Approach to Feeding, właściciel Centrum Terapii LOGOP w Gdańsku, współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka i Wydawnictwa Pestka i Ogryzek.

zielony Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor masażu Shantali dla niemowląt; właściciel Gabinetu Terapii Dziecięcej SENSUUM w Warszawie, współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka i Wydawnictwa Pestka i Ogryzek.

PROGRAM SZKOLENIA:

Blok I. Diagnoza zaburzeń karmienia

1)     Diagnoza trudności w karmieniu – Pestkowy „gold standard”. Plan konsultacji jedzeniowej dziecka i rodziny;   

- wywiad kliniczny z rodzicami dziecka

- kwestionariusz funkcji pokarmowych Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©

- obserwacja dziecka (globalna) i jej niezbędne aspekty

- schemat analizy filmów – jak interpretować zachowanie dziecka?

2) Diagnoza różnicowa – z czym możemy mieć do czynienia w procesie diagnozy i terapii?

- Zespół ARFID

- Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym

- Neofobia

- Awersja pokarmowa

- dzieci z diagnozą spectrum autyzmu

3)     Przyjmowanie pokarmu w okresie noworodkowym i niemowlęcym problematyka

a)     Rozwój funkcji pobierania pokarmu

b)    Ocena gotowości do podjęcia doustnego przyjmowania pokarmów – bezpieczeństwo kliniczne dziecka (ocena przed podjęciem karmienia, w trakcie karmienia, po jego zakończeniu)

c)     Dotychczasowe doświadczenie kliniczne dziecka

- symptomy, które powinny niepokoić

- traumatyczne doświadczenia dziecka

- strategie radzenia sobie z traumą

d) Diagnoza Mouthing – dlaczego nie wszystkie dzieci wkładają rączki do buzi. Etapy rozwoju outhing.

4)     Karmienie piersią

- istota ssania

- rozwój odruchowej reakcji ssania w I półroczu życia dziecka

- ssanie odżywcze a ssanie nie odżywcze, rozwój w 1 roku życia  

- oznaki gotowości do ssania

- elementy stałej oceny diagnostycznej dziecka, monitoring dzieci z grupy ryzyka

- wykładniki efektywnego karmienia (obiektywne, subiektywne)

- trudności po stronie matki/ trudności po stronie dziecka

5)     Karmienie butelką – kryteria doboru – czy istnieje idealna butelka? Interwencje wspierające trudności z karmieniem butelką.

6)     Pozycjonowanie – podstawa czy/ i pasujący element układanki?

7)     Skrócone wędzidełko wargi górnej i skrócone wędzidełko podjęzykowe – przeszkoda czy fanaberia? Skutki odległe i skutki natychmiastowe. Sposób postępowania.

8)     Jedzenie palcami – funkcja poprzedzająca jedzenie łyżeczką jako droga do samodzielności.

9)     „Jedzenie to nie jest bułka z masłem?” – Przyczyny trudności                                      z przejściem z pokarmów płynnych na pokarmy zwarte.

10)   Łyżeczka – kryteria, trudności. Łyżeczka do karmienia/ łyżeczka do samodzielnego jedzenia – kryteria oceny. Trudności z poborem pokarmu z łyżeczki. Metody poboru pokarmów z łyżeczki.

11)   Kubek otwarty – kryteria, trudności. Trudności picia z kubka otwartego.  

12)   Kubek niekapek – a może jednak? J Historia powstania kubka niekapka. Mechanizm poboru picia z kubka niekapka. Czy istnieje alternatywa?

13)   Słomka – kryteria, trudności

14)   Papka, pokarm stały, płyn – kryteria, trudności

15)   Kiedy jedzenie boli…

16)   Kiedy odejść od zasady?

Blok II. Terapia zaburzeń karmienia – elementy; podstawa

1)     Kto to jest terapeuta karmienia? Strategie i sposób postępowania. Zespół uczestniczący. Rola terapeuty karmienia.

2)     Kto potrzebuje terapii karmienia?

3)     Terapia zaburzeń karmienia – filozofia Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©. Wieża z klocków.

4)     Podział odpowiedzialności – karmienie jest rodzicielstwem wg Ellyn Satter.

5)     Rola rodzica – czy rodzic jest sprzymierzeńcem w terapii.

6)     Cele terapii karmienia. Baza/ podstawa terapii karmienia.

 

Termin kursu: 14.05.2022 - lista zamknięta

Termin kursu: 15.05.2022,  miejsce: Katowice
Cena kursu: 790 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Trudności w karmieniu i jedzeniu 15.05.2022