® M. Baj Lieder, R. Ulman Bogusławska
(*Program szkolenia jest własnością  Renaty Ulman – Bogusławskiej i Marty Baj - Lieder. Zakaz kopiowania, przedrukowywania)


Instruktor szkolenia, prowadzące:

zielony Marta Baj - Lieder – logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel masażu Shantali/ Shantali Special Care, terapeuta karmienia, jedyny w Polsce terapeuta metody SOS Approach to Feeding, właściciel Centrum Terapii LOGOP w Gdańsku, współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka® i Wydawnictwa Pestka i Ogryzek®

zielony Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor masażu Shantali dla niemowląt, w trakcie szkolenia z terapii traumy oraz psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej; właściciel Gabinetu Terapii Dziecięcej SENSUUM w Warszawie, współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®  i Wydawnictwa Pestka i Ogryzek®.

PROGRAM SZKOLENIA:

Blok I. Diagnoza zaburzeń karmienia jako mapa
1) Diagnoza trudności w karmieniu i jedzeniu
- Plan konsultacji diagnostycznej dziecka i rodziny;
- wywiad kliniczny z rodzicami dziecka
1. Kwestionariusz funkcji pokarmowych Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®
2. Formularz dla nauczyciela Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®
3. Kwestionariusz TERAZ (...) Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®
4. Krótki Inwentarz dla lekarza Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®
5. Dziennik karmienia/ jedzenia Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®
6. Lista produktów. które dziecko uwzględnia w swojej diecie
- obserwacja dziecka (globalna) i jej niezbędne aspekty
- analiza materiału filmowego (nagranie na potrzeby konsultacji) – Arkusz oceny funkcji karmienia i jedzenia/ JAK PROWADZIĆ OBSERWACJĘ Szkoła Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka®
- kondycja psychologiczna rodzica i rodziny
2) Diagnoza różnicowa – czyli o rozpoznaniu problemu by skutecznie dojść do celu terapii
- zespół ARFID
- wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym
- neofobia
- awersja pokarmowa
- dzieci z diagnozą spectrum autyzmu
- PICA
3) Przyjmowanie pokarmu w okresie noworodkowym i niemowlęcym
– baza do rozwoju umiejętności i kompetencji dziecka;
a) Diagnoza Mouthing – dlaczego nie wszystkie dzieci wkładają rączki do buzi. Etapy rozwoju Mouthing;
b) Ocena gotowości do podjęcia doustnego przyjmowania pokarmów – bezpieczeństwo kliniczne dziecka (ocena przed podjęciem karmienia, ocena w trakcie karmienia, ocena po jego zakończeniu)
4) Dotychczasowe doświadczenie kliniczne dziecka; trauma wczesnodziecięca – Historie małych pacjentów
- symptomy, które powinny niepokoić
- traumatyczne doświadczenia dziecka – źródła ekspozycji na traumę
- strategie radzenia sobie z traumą
- karmienie/ jedzenie jest relacją
5) Karmienie piersią, karmienie butelką – strategie rozwiązywania
trudności – Historie małych pacjentów

6) Pozycjonowanie – podstawa czy/ i pasujący element układanki?

7) Skrócone wędzidełko wargi górnej i skrócone wędzidełko
podjęzykowe – przeszkoda czy fanaberia? Skutki odległe i skutki natychmiastowe. Sposób postępowania.
8) Jedzenie palcami – funkcja poprzedzająca jedzenie łyżeczką jako droga do
samodzielności.
9) „Jedzenie to nie jest bułka z masłem?” – Przyczyny trudności z przejściem z pokarmów płynnych na pokarmy zwarte.
10) Łyżeczka – kryteria, trudności. Łyżeczka do karmienia/ łyżeczka do samodzielnego jedzenia – kryteria oceny. Trudności z poborem pokarmu z łyżeczki. Metody poboru pokarmów z łyżeczki.
11) Kubek otwarty – kryteria, trudności. Trudności picia z kubka otwartego.
12) Kubek niekapek – a może jednak? ☺ Historia powstania kubka niekapka.
Mechanizm poboru picia z kubka niekapka. Czy istnieje alternatywa?
13) Słomka – kryteria, trudności
14) Papka, pokarm stały, płyn – kryteria, trudności
15) Kiedy jedzenie boli...
16) Kiedy odejść od zasady?

Blok II. Terapia zaburzeń karmienia – baza i podstawa; jaki jest nadrzędny cel terapii karmienia i jedzenia

1) Terapia zaburzeń karmienia – filozofia Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©. Wieża z klocków;
2) Style karmienia, podział odpowiedzialności – karmienie jest rodzicielstwem wg Ellyn Satter – jak wygląda karmienie responsywne i czy jest propozycją dla każdej rodziny

Blok III. Schemat analizy filmów - część diagnostyczno – terapeutyczna
- ARKUSZ OBSERWACJI MAŁEGO DZIECKA - schemat analizy filmów – jak interpretować zachowanie dziecka? – propozycja naszej Szkoły
- analiza zachowań pacjentów
- obserwacja procesu karmienia
- diagnostyka trudności małego dziecka
- Historie małych pacjentów – prezentacja nagrań filmowych.

 

Termin kursu: 21.10.2023,  miejsce: Katowice
Cena kursu: 1190 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Trudności w karmieniu i jedzeniu