Instruktor szkolenia, prowadzące:
zielony Marta Baj - Lieder – logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, nauczyciel masażu Shantali/ Shantali Special Care, terapeuta karmienia, jedyny w Polsce terapeuta metody SOS Approach to Feeding, wykładowcę akademicki, właściciel Centrum Terapii LOGOP w Gdańsku, współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka i Wydawnictwa Pestka i Ogryzek.
zielonyRenata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor masażu Shantali dla niemowląt; właściciel Gabinetu Terapii Dziecięcej SENSUUM w Warszawie, współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka                            i Wydawnictwa Pestka i Ogryzek.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
zielony Logopedów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Terapeutów integracji sensorycznej
zielony Pedagogów
zielony Lekarzy

Ramowy program szkolenia – (10 godzin lekcyjnych)

Blok I. Diagnoza zaburzeń karmienia
1. Diagnoza trudności w karmieniu – Pestkowy „gold standard”. Plan konsultacji jedzeniowej dziecka i rodziny;   
- wywiad kliniczny z rodzicami dziecka
- kwestionariusz funkcji pokarmowych Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©
- obserwacja dziecka (globalna) i jej niezbędne aspekty
- schemat analizy filmów – jak interpretować zachowanie dziecka?
2) Diagnoza różnicowa – z czym możemy mieć do czynienia w procesie diagnozy i terapii?
- Zespół ARFID
- Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym
- Neofobia
- Awersja pokarmowa
- dzieci z diagnozą spectrum autyzmu

3. Przyjmowanie pokarmu w okresie noworodkowym i niemowlęcym problematyka
a)    Rozwój funkcji pobierania pokarmu
b)    Ocena gotowości do podjęcia doustnego przyjmowania pokarmów – bezpieczeństwo kliniczne dziecka (ocena przed podjęciem karmienia, w trakcie karmienia, po jego zakończeniu)
c)    Dotychczasowe doświadczenie kliniczne dziecka
- symptomy, które powinny niepokoić
- traumatyczne doświadczenia dziecka
- strategie radzenia sobie z traumą
d) Diagnoza Mouthing – dlaczego nie wszystkie dzieci wkładają rączki do buzi. Etapy rozwoju  outhing.
3)    Karmienie piersią
- istota ssania
- rozwój odruchowej reakcji ssania w I półroczu życia dziecka
- ssanie odżywcze a ssanie nie odżywcze, rozwój w 1 roku życia  
- oznaki gotowości do ssania
- elementy stałej oceny diagnostycznej dziecka, monitoring dzieci z grupy ryzyka
- wykładniki efektywnego karmienia (obiektywne, subiektywne)
- trudności po stronie matki/ trudności po stronie dziecka
4)    Karmienie butelką – kryteria doboru – czy istnieje idealna butelka? Interwencje wspierające trudności z karmieniem butelką.
5)    Pozycjonowanie – podstawa czy/ i pasujący element układanki?
6)    Skrócone wędzidełko wargi górnej i skrócone wędzidełko podjęzykowe – przeszkoda czy fanaberia? Skutki odległe i skutki natychmiastowe. Sposób postępowania.
7)    Jedzenie palcami – funkcja poprzedzająca jedzenie łyżeczką jako droga do samodzielności.
8)    „Jedzenie to nie jest bułka z masłem?” – Przyczyny trudności z przejściem z pokarmów płynnych na pokarmy zwarte.
9)    Łyżeczka – kryteria, trudności. Łyżeczka do karmienia/ łyżeczka do samodzielnego jedzenia – kryteria oceny. Trudności z poborem pokarmu z łyżeczki. Metody poboru pokarmów z łyżeczki.
10) Kubek otwarty – kryteria, trudności. Trudności picia z kubka otwartego.  
11) Kubek niekapek – a może jednak?  Historia powstania kubka niekapka. Mechanizm poboru picia z kubka niekapka. Czy istnieje alternatywa?
12) Słomka – kryteria, trudności
13) Papka, pokarm stały, płyn – kryteria, trudności
14) Kiedy jedzenie boli…
15) Kiedy odejść od zasady?
Blok II. Terapia zaburzeń karmienia – elementy; podstawa

1)    Kto to jest terapeuta karmienia? Strategie i sposób postępowania. Zespół uczestniczący. Rola terapeuty karmienia.
2)    Kto potrzebuje terapii karmienia?
3)    Terapia zaburzeń karmienia – filozofia Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©. Wieża z klocków.
4)    Podział odpowiedzialności – karmienie jest rodzicielstwem wg Ellyn Satter.
5)    Rola rodzica – czy rodzic jest sprzymierzeńcem w terapii. Cele terapii karmienia. Baza/ podstawa terapii karmienia.

 

Termin kursu: rok 2021, miejsce: Katowice
Cena kursu: 790 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Trudności w karmieniu i jedzeniu