W 2005 r. Integracja Bilateralna była tematem szkoleń prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii i w Dublinie (Irlandia), a także prezentowana była na szeregu konferencji państwowych i międzynarodowych. Od roku 2007 zaczęła wzbudzać zainteresowanie na całym świecie. Opracowanie i zebranie „Programu Integracji Bilateralnej dla Szkół” jest najnowszą zdobyczą trwającego projektu rozwoju Integracji Bilateralnej. W procesie uczenia się nasze ciała wymagają jakiejś formy ruchu, aby zaprezentować, w jaki sposób mózg przetworzył daną sytuację. Czytanie wymaga płynnych ruchów gałek ocznych, do pisania potrzebna jest współpraca ręki i oczu, a w przypadku mowy niezbędna jest precyzyjna artykulacja i zgranie w czasie naszego oddechu, języka, ust i mięśni żwaczowych do tworzenia magii komunikacji werbalnej. Wielu dzieciom sprawność ruchowa nie pozwala na umiejętne przekazanie ciałem procesów myślowych.
W trakcie szkolenia uczestnicy znajdą odpowiedź na pytanie, czym jest bilateralna integracja oraz jaka jest etiologia problemów. Celem szkolenia jest zapoznanie z występującymi symptomami i diagnostyką bilateralnej integracji, programem ćwiczeń i zajęciami praktycznymi

Instruktor kursu:
zielony Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

zielony Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu IAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu (Niemcy 2014 – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu). Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony nauczycieli
zielony terapeutów metody SI, Tomatisa, Johansena itp.
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony logopedów i neurologopedów
zielony psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony fizjoterapeutów

Ramowy program szkolenia:

zielony Bilateralna integracja mózgu i móżdżku
zielony Czym jest bilateralna integracja
zielony Bateria testów diagnostycznych : teoria i ćwiczenia
zielony Teoria do programu ćwiczeń
zielony Program ćwiczeń ruchowych
zielony Układanie programu na zajęć

Bilateralna Integracja- program szkolny (16h)
zielony obejmuje tylko kilka wybranych ćwiczeń z programu terapeutycznego ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego
zielony uczestnik dostaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które uprawnia do pracy z grupą dzieci ( uczestnik nie jest terapeutą BI)
zielony wybrane elementy diagnozy / dostosowane do możliwości i czasu w placówce szkolnej/
zielony nie ma prawa posługiwać się logo

Termin: 23-24.11.2024 Bilateralna Integracja- program szkolny (16h), zapisy poprzez formularz zgłoszenia Integracja Bilateralna
Miejsce: szkolenie Online
Cena: 700 zł
Regulamin: regulamin szkoleń