Prowadzący:
zielony Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland  metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowałam także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Sobota 8 godzin dydaktycznych - program:
1.    Czym różni się słyszenie od słuchania?
2.    APD w zaburzeniach rozwojowych  – trudności związane z prawidłową diagnozą, podobieństwa i różnice
3.    Diagnoza  APD.
4.    Postępowanie terapeutyczne:
       a) w szkole,
       b) w domu,
       c) specjalistyczne treningi słuchowe.

Przebieg zajęć :
1. Część wstępna -teoretyczna
zielony Ucho i drogi słuchowe – słyszenie a słuchanie
2. Zajęcia właściwe  - APD
zielony Czym są zaburzenia  przetwarzania bodźców dźwiękowych?
3. Diagnoza  APD ( w formie warsztatów – pokazy przykładowych diagnoz i omówienie kwestionariuszy przesiewowych)
zielony Kwestionariusze przesiewowe zaburzeń przetwarzania słuchowego
zielony Audiometria tonalna – dla dzieci ( audiometria Magic) i dorosłych
zielony Przykładowe testy zaburzeń przetwarzania słuchowego
4.  Postępowanie terapeutyczne
zielony Jak pracujemy z dziećmi :
a)    w szkole – dostępne pomoce, przekształcanie środowiska szkolnego,
b)    w domu – rady dla rodziców,
c)    specjalistyczne terapie w zależności od rodzaju problemów dziecka


Niedziela 6 godzin dydaktycznych - program:
1.    Czym jest nadwrażliwość słuchowa?
2.    Czym jest mizofonia?
3.    Czym są szumy uszne?
4.    Diagnoza  nadwrażliwości.
5.    Postępowanie terapeutyczne:
       a) w szkole,
       b) w domu,
       c) specjalistyczne treningi słuchowe.
Przebieg zajęć :
1/ Zajęcia właściwe
zielony Czym jest nadwrażliwość słuchowa?
zielony Czym jest mizofonia ?
zielony Czy są szumy uszne?
•    Definicje.
•    Objawy.
•    Etiologia
2/ Diagnoza  
zielony Badanie progu dyskomfortu.
3/  Postępowanie terapeutyczne
zielony Jak pracujemy z dziećmi z nadwrażliwością słuchową

 

Termin: 14-15.09.2024, szkolenie Online
Cena: 600 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową ONLINE