„Aby zapalać innych samemu trzeba płonąć” Jacek Walkiewicz

Cel warsztatów:

zielony Zapoznanie z tematyką wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela/ terapeuty – definicje, profilaktyka, arkusz autodiagnozy;
zielony prezentacja różnych podejść do udzielania sobie wsparcia – czyli self care w ujęciu holistycznym;
zielony nauka prostych sposobów odreagowywania oraz zrzucania napięcia – każdego dnia;
zielony nauka i budowanie osobistych - prostych strategii pozwalających przetrwać w trudnych momentach;

Ramowy program:   

1.    Czym jest wypalenie zawodowe i jak je u Siebie rozpoznać? Arkusz autodiagnozy.
2.    Czy wolno mi się wypalić ? – autorefleksja nad współczesnymi wymaganiami stawianymi samemu sobie i przez innych.
3.    Przegląd różnych sposobów udzielania sobie wsparcia i poszukiwania tego wsparcia w ujęciu holistycznym.
4.    Doświadczanie – czyli nauka prostych sposobów pozwalających odreagować oraz zrzucać codzienne napięcia.
5.    Doświadczanie – czyli burza mózgów nad budowaniem prostych strategii pozwalających przetrwać w trudnych momentach.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące     

zielony mgr Barbara Pietrowska - specjalizacje:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony  nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 09.06.2024 Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Self care – zadbaj o Siebie. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela/specjalisty