Kurs online w oparciu o filmy i prezentacje ma na celu zapoznanie z teoretycznymi podstawami  Metody Dobrego Startu, przedstawienie struktury i organizacji. MDS może być  wykorzystana  we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji diagnozie i terapii. Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz.  

zielony prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu). Jest jednym z pionierów pracy  w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.

Do udziału w kursie ONLINE zapraszamy:
zielony Pedagogów  i pedagogów specjalnych (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)
zielony Psychologów
zielony Logopedów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Terapeutów

RAMOWY PROGRAM KURSU – POZIOM I

Dzień 1
•    Powitanie uczestników przez prof. Martę Bogdanowicz
•    Historia powstania Metody Dobrego Startu - film nr 1 pt. „Geneza MDS" (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)
•    Teoretyczne podstawy Metody Dobrego Startu - film nr 2  pt. „Założenia MDS" (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)
•    Przebieg  zajęć  prowadzonych Metodą Dobrego Startu - film nr 3  pt. „Struktura zajęć MDS" (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)
•    Projekcja filmu „Zajęcia w grupach wiekowych" z udziałem 3. latków (autorki filmu: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, METODA DOBREGO STARTU – 1 film na DVD, Grupa Wydawnicza Harmonia) połączona z komentarzem prof. Marty Bogdanowicz - audio

Dzień 2
•    Powitanie uczestników przez prof. Martę Bogdanowicz – audio
•    Zastosowanie Metody Dobrego Startu - film nr 4 pt. „Wersje i programy MDS"  (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)
•    Projekcja filmu „Zajęcia w grupach wiekowych" z udziałem 4. i 6-latków (autorki filmu: Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka, METODA DOBREGO STARTU – 2 filmy na DVD, Grupa Wydawnicza Harmonia) połączona z komentarzem prof. Marty Bogdanowicz – audio
•    Tworzenie konspektu zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu
•    Problemy związane z  prowadzeniem zajęć Metodą Dobrego Startu - film nr 5 pt. „Organizacja zajęć MDS" (autorki filmu: Marta Bogdanowicz i Katarzyna Bogdanowicz)
•    Rozmowa z prof. Martą Bogdanowicz z uczestnikami lub czatowanie – osobny Webinar

 

W cenie szkolenia odbędzie się w wyznaczonym terminie godziny Webinar z Panią Profesor Martą Bogdanowicz online, gdzie będą mogli Państwo zadawać pytania do szkolenia.

Po ukończeniu szkolenia otrzymują Państwo zaświadczenie ukończenia kursu Metoda Dobrego Startu

TERMIN KURSU: 30.11-1.12.2024
CENA: 490 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Metoda Dobrego Startu - szkolenie ONLINE