Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z istotą selektywnego jedzenia u dzieci oraz koncepcjami i założeniami standardów terapii tej grupy pacjentów.
Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do realizowania terapii z dziećmi jedzącymi selektywnie.

Instruktor szkolenia:
zielony Marta Baj-Lieder: logopedka wczesnej interwencji, terapeutka miofunkcjonalna (AOMT), terapeutka Integracji Sensorycznej, terapeutka karmienia, terapeutka metody SOS Approach to Feeding. Międzynarodowa Instruktorka metody Butejki, terapeutka metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, instruktorka masażu Shantala. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu terapii karmienia w Polsce, UK i Grecji. Od lat specjalizuje się głównie w terapii karmienia dzieci, które jedzą wybiórczo, mają zaburzenie ARFID, mają trudności z przyjmowaniem pokarmów lub odmawiają jedzenia w ujęciu responsywnym. Autorka artykułów i książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Współzałożycielka Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka, współwłaścicielka Wydawnictwa Pestka i Ogryzek, właścicielka Centrum Terapii Logop. Prywatnie wielka fanka jogi, podróży i fotografii.

Do udziału w kursie zapraszamy:

zielony Logopedów, neurologopedów
zielony Terapeutów integracji sensorycznej
zielony Pedagogów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy

Ramowy program szkolenia – (6 godzin lekcyjnych)

•    Kształtowanie się nawyków żywieniowych
•    Selektywne jedzenie- charakterystyka
•    Przyczyny selektywnego jedzenia- zachowanie jako objaw
•    Zaburzenia/choroby współwystępujące
•    Praca z dzieckiem jedzącym wybiórczo- podejście interdyscyplinarne
     - Terapia krok po kroku
     - Jak wprowadzać nowe pokarmy?
     - Jakich błędów nie popełniać?
•    O wpływie presji na zachowania żywieniowe dzieci
     - Źródła presji
     - Rodzaje presji
     - Konsekwencje presji
•    Konsekwencje selektywnego jedzenia
•    Style karmienia prezentowane przez rodziców
•    Q&A

Termin kursu: 1.12.2024, miejsce: Katowice
Cena kursu: 690 zł

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Selektywne jedzenie- przyczyny, przebieg i konsekwencje