Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych, osób pracujących indywidualnie z dziećmi, np. prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna), terapeutów dzieci z autyzmem.
W kursie mogą również uczestniczyć rodzice, którzy szukają sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci.  Uczestnicy kursu poznają i ćwiczą m.in. następujące umiejętności:  prowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu dla przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas,  opracowywanie poszczególnych typów ćwiczeń właściwych dla MDS, opracowywanie scenariusza zajęć MDS, opracowywanie wzorów graficznych służących do zajęć MDS.

Instruktor kursu:
zielony mgr Ewa Jakacka – absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni. Od września 2007 jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogiecznej w Pruszczu Gdańskim. Społecznie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Pedagogów i pedagogów specjalnych (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)
zielony Psychologów
zielony Logopedów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Rodziców dzieci

PROGRAM RAMOWY METODA DOBREGO STARTU – sesja praktyczna Autorski program Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej

zielony Wprowadzenie do Metody Dobrego Startu – piosenki i zabawy na powitanie.
zielony Wprowadzenie litery k na podstawie piosenki Komary – przykładowe zajęcia prowadzone MDS dla 6-7-latków.
zielony Ćwiczenia ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe na podstawie piosenek publikacji Metoda Dobrego Startu.
zielony Wprowadzenie wzoru graficznego 2C na podstawie piosenki Panie Janie
zielony Konstruowanie wzorów graficznych do wybranych piosenek i wierszyków.
zielony Konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

Termin: 27-28.05.2023 miejsce: Katowice
Zapisy poprzez formularz Metoda Dobrego Startu 2

Cena: 550 zł
Regulamin: regulamin szkoleń