Szkolenie prowadzone jest zgodnie z autorskim programem dr Andrei Axt.

TERAPIA CZASZKOWO – KRZYŻOWA

W ciągu ostatnich lat stała się ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczniczych. Pacjenci, niezależnie od wieku i dolegliwości, zauważają u siebie poprawę zdrowia, co powoduje, że z leczenia korzysta coraz większa liczba osób. Jej twórcą jest William G. Sutherland, natomiast jej biodynamiczne podejście rozwijali tacy terapeuci jak James Jealous, Rollin Becker oraz Franklyn Sills.

Sutherland doceniał zarówno znaczenie anatomii, jak i biomechaniki przy diagnozowaniu oraz leczeniu dysfunkcji, a także miał świadomość, że dodatkowo istnieje jeszcze "coś", co ma wpływ na nasze zdrowie. Nazwał to tzw. "tchnieniem życia", czyli breath of life, które przepływa przez całe ciało za pomocą płynu mózgowo-rdzeniowego oraz płynu międzykomórkowego. Wiele lat doświadczeń praktycznych oraz eksperymentów sprawiły, że Sutherland stopniowo rezygnował z bardziej agresywnych technik terapii na rzecz tych łagodniejszych. Zwrócił uwagę na to, że dysfunkcje można leczyć także pośrednio, dzięki ustawieniu stawu lub kości objętych dysfunkcją w maksymalnie rozluźnionej pozycji, co prowadzi do uaktywnienia się procesu naprawczego dzięki naturalnym siłom organizmu.

Terapia czaszkowo-krzyżowa to doskonałe uzupełnienie standardowych metod oraz technik fizjoterapeutycznych.

Wykładowca:

zielony mgr Justyna Sadowska - jest certyfikowanym instruktorem oraz terapeutą TCK, specjalista fizjoterapii, ukończyła wiele szkoleń z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą rehabilitacji I stopnia i członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Ukończyła studia podyplomowe pod hasłem "Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia" oraz "Psychologia Zarządzania".

Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy
zielony Psychologów
zielony Logopedów i Neurologopedów

RAMOWY PROGRAM KURSU od 2016 (Kurs składa się z 7 modułów)
Program kursów Terapia Czaszkowo Krzyżowa - kursy są certyfikowane przez CSTPAM oraz AQTM

I Moduł
ODDECH ŻYCIA (36 godzin – 4 dni)
1. Wstęp do terapii czaszkowo-krzyżowej dotycząca terapii czaszkowo-krzyżowej - anatomia i fizjologia systemu membranowego, czaszkowego oraz centralnego i obwodowego układu nerwowego.
2. Chwyty czaszkowo-krzyżowe, wyczuwanie pulsacji podłużnej płynu mózgowo-rdzeniowego.
3. Punkty „zaciszania” i ich terapeutyczne znaczenie.
4. Fluktuacja poprzeczna i jej znaczenie w terapii.
5. Kształt, opory, rozluźnianie tkanki u podstawy czaszki, potylicy, stawach krzyżowo-biodrowych, stawach lędźwiowo-krzyżowych
6. Rozluźnianie kości czaszki
7. Pompa dr Stone a.
8. „Ukształtowanie” czaszkowe
9. Drenowanie zatok opony twardej mózgu
10. Protokół zbiorczy postępowania terapeutycznego

II Moduł
PŁYWY I PULSACJE - LINIE ŚRODKOWE, ZAISKRZENIA, OMÓWIENIE I ZASTOSOWANIE TERAPEUTYCZNE TRZECH RYTMÓW CZASZKOWYCH. (20 godzin – 3 dni)
1. Pochodzenie rytmów i pływów
2. Rytmy i pływy w przyrodzie
3. Ćwiczenia czaszkowo-krzyżowe
4. Terapia Czaszkowo-krzyżowa -włączanie się w trzy pływy : długi, średni i impuls pierwotnego oddychania
5. Ćwiczenia praktyczne

III Moduł
PRACA W RYTMACH ŚREDNIM I DŁUGIM. STAW SKRONIOWO-ŻUCHWOWY (TMJ). RÓWNOWAŻENIE KOŚCI GNYKOWEJ I ZESPOŁÓW MIĘŚNI GNYKI. DRENOWANIE ZATOK ŻYLNYCH MÓZGU. TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA W USTACH (25 godzin – 3 dni)
1. Powtórzenie i rozszerzenie wiadomości - kości i membrany układu czaszkowo-krzyżowego, budowa anatomiczna czaszki i twarzoczaszki, układy terapeutyczne
2. Zatoki żylne mózgu- anatomia, fizjologia, drenowanie zatok żylnych wg Sillsa
3. Uwalnianie „szlaku wyrażania się” – wlot piersiowy, język ,podniebienie twarde, zęby, kości jarzmowe i nosowe, równoważenie kości gnykowej
4. TMJ- kompleks skroniowo-żuchwowy- anatomia, dysfunkcje, uwalnianie

IV Moduł
PRACA Z TRAUMĄ SOMATOEMOCJONALNE ODWIJANIE I INNE TECHNIKI POMOCNE W PROBLEMACH POST-TRAUMATYCZNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA PRACA Z TRAUMĄ WG. KONCEPCJI PETERA LEVINE'A. RÓWNOWAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO (POLY-VAGAL SYSTEM WG. S.PORGES’A) (36 godzin- 4 dni)
1. Trauma - rodzaje, objawy, etapy leczenia
2. Metody pomocne w uwalnianiu traumy
3. "Cysty energetyczne" i metody ich uwalniania
4. Teoria mnogości (wielofunkcyjności nerwu błędnego)SYSTEM POLYVAGAL S.PORGES
5. Podział i funkcje układu nerwowego
6. Zaiskrzenia –Zapłodnienia, Serca, Porodowe

V Moduł
PRACA Z UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM, LIMFATYCZNYM I NARZĄDAMI WEWNĘTRZNYMI
 (20 godzin – 3 dni)
1.Układ odpornościowy - anatomia i fizjologia
2. Drenowanie zatok wg Geda Sumnera
3. Równoważenie wzorców długoliniowych (układy z terapii polarity)
4. Zaiskrzenie ośmiu nieśmiertelnych komórek
5. Omówienie ważności zaiskrzeń w BTCK dla zdrowia pacjenta
6.Narządy wewnętrzne -anatomia i fizjologia
7. Praca z poszczególnymi narządami wewnętrznymi (wątroba, nerki, jelita, okrężnica, żołądek, śledziona)
8. protokół zbiorczy pracy z równoważeniem układów: odpornościowy, limfatyczny, narządy wewnętrzne

VI Moduł
PRACA Z DZIEĆMI TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA, TERAPIA POLARITY, MASAŻ METAMORFICZNY, DZIECIĘCY MASAŻ MOTYLKOWY. (20 godzin- 3 dni)

1. Anatomia czaszki i układu czaszkowego u dzieci.
2. Zasady uzdrawiania w pracy terapeutycznej z dziećmi.
3. Układy terapeutyczne TCK i Polarity
4. Metamorficzny masaż stóp.
5. Dziecięcy masaż motylkowy.
6. Trauma i dzieci (układ Polyvagal i Ukleja)
7. Specyficzne problemy u dzieci.

VII Moduł
EMBRIOLOGIA, PRACA Z KOBIETĄ W CIĄŻY, W POŁOGU , PRACA Z NOWORODKIEM (20 godzin- 3 dni)
1. Embriologia i terapia
2. Kobieta ciężarna i płód
3. Terapia czaszkowo-krzyżowa w okresie połogu
4. Proces porodowy i traumy okołoporodowe
5. Terapia czaszkowo-krzyżowa – słuchanie niemowląt
6. Układy terapeutyczne tck i Polarity dla kobiet przed zajściem w ciążę, w ciąży, po porodzie

CENA KURSU dla grup rozpoczynających szkolenie od  IX 2023 roku:
- Moduł I i IV – 1850 zł
- Moduł II, III, V, VI i VII – 1500 zł

CENA KURSU od  2022 roku do IX 2023:
- Moduł I i IV – 1450 zł
- Moduł II, III, V, VI i VII – 1100 zł

 

Terminy Szkoleń - GRUPA XX - nowa grupa
Moduł 1 - 10-13.10.2024
Moduł 2 - 10-12.01.2025
Moduł 3 - rok 2025
Moduł 4 - rok 2025
Moduł 5 - rok 2025
Moduł 6 - rok 2025
Moduł 7 - rok 2025

Formularz zgłoszenia grupa XX - kurs Terapii Craniosacralnej

Terminy Szkoleń - GRUPA XIX
Moduł 1 - 16-19.11.2023
Moduł 2 -  26.-28.01.2024
Moduł 3 -  05.-07.04.2024
Moduł 4 -  20.-23.06.2024
Moduł 5 - 27.-29.09.2024
Moduł 6 - 06.-08.12.2025
Moduł 7 - 07-09.02.2025

Formularz zgłoszenia grupa XIX - kurs Terapii Craniosacralnej

Terminy Szkoleń - GRUPA XVIII
Moduł 1 - 02-05.03.2023
Moduł 2 - 23-25.06.2023
Moduł 3 - 29.09-1.10.2023
Moduł 4 - 30.11-03.12.2023
Moduł 5 - 15-17.03.2024
Moduł 6 - 14-16.06.2024
Moduł 7 - 13-15.09.2024

Formularz zgłoszenia grupa XVIII - kurs Terapii Craniosacralnej

Terminy Szkoleń - GRUPA XVII:

Moduł 1 - 21-24.04.2022
Moduł 2 - 1-3.07.2022
Moduł 3 - 28-30.10.2022
Moduł 4 - 09.12.02.2023
Moduł 5 - 21-23.04.2023
Moduł 6 - 15-17.09.2023
Moduł 7 - 08-10.12.2023

Formularz zgłoszenia grupa XVII - kurs Terapii Craniosacralnej

 

Pobierz Regulamin Kursów

Zobacz: GALERIA ZDJĘĆ Z KURSÓW

kurs terapii galeria