Szkolenie jest kierowane dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem, z trudnymi zachowaniami.
Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
W czasie szkolenia są prowadzone zajęcia warsztatowe oraz pokazywany jest materiał filmowy.

Instruktor szkolenia:
zielony Beata Ignaczewska - jest certyfikowanym superwizorem Stosowanej Analizy Zachowania.  Pracuje w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci
i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku prowadzonym przez p. M .Rybicką . Jest również dyrektorem Centrum Terapii Behawioralnej. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje oraz szkolenia dotyczące problemów osób z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym i z osobami z zachowaniami zakłócającymi proces nauki np. ADHD. Wykłada na Akademii Medycznej w Gdańsku dla lekarzy rezydentów. Jest autorką i współautorką publikacji dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, prelegentem konferencji naukowych dotyczących tej temtyki. Z grupą specjalistów prowadzę w Gliwicach, w ramach CTB Punkt Wczesnej Interwencji, gdzie odbywa się systematyczna terapia dzieci z autyzmem oparta na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania.

Szkolenie jest kierowane do:
zielony psychologów,
zielony pedagogów,
zielony terapeutów,
zielony logopedów ,
zielony osób pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach.

Treść szkolenia (45 godzin) :
zielony Historia myśli behawioralnej i rozwój SAZ w Polsce
zielony Cele Stosowanej Analizy Zachowania
zielony Autyzm w terapii behawioralnej
zielony Zasady etyczne w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.
zielony Metody i narzędzia do redukcji zachowań niepożądanych.
zielony Analiza funkcjonalna zachowań niepożądanych.
zielony Charakterystyka zachowań niepożądanych:
zielony Motywowanie : budowanie gospodarki żetonowej oraz kontakty behawioralne
zielony Praca nad zachowaniami trudnymi: działania proaktywne i reaktywne
zielony Opracowanie programów do redukcji zachowań niepożądanych na wybranych przypadkach
zielony Podstawowe techniki uczenia: plany aktywności i łańcuchy zachowań.
zielony Uczenie izolowanych prób i uczenie incydentalne
zielony Wprowadzenie do terapii dziecka z autyzmem: wczesna interwencja.
zielony Metody i narzędzia do pracy nad budowaniem programów edukacyjnych
zielony Podpowiedzi i ich wycofywanie
zielony Kontrola bodźcowa
zielony Zasady pisania programów edukacyjnych.
zielony Nauka zachowań werbalnych u dzieci z autyzmem: skrypty
zielony Nauka  kształtowania zachowań społecznych u dziecka z autyzmem


Termin: 29.11-1.12.2024 i 13-15.12.2024, szkolenie online

Koszt szkolenia online: 1390 zł

Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce