Cel szkolenia:  W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy dysfagii  u dzieci oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech.


zielony dr n med. Anna Maria Pękacka-Egli ukończyła studia z zakresu lingwistyki klinicznej (Master of Science) na Uniwersytecie w Bielefeld (Niemcy). Do 2012 roku pracowała w LWL-Klinikum Gütersloh na oddziałach neurologicznym i udarowym, od 2012 roku pracuje w Szwajcarii. Pracowała m.in. w klinice neurorehabilitacyjnej cereneo AG, Rehaklinik Bellikon (SUVA) i Spitalzentrum Oberwallis. Obecnie kierownik Działu Logopedii oraz senior speech and dysphagia therapist w Zürcher RehaZentren Wald. Aktywna jako professional expert w zespole ds. dysfagii działającym przy Nestle Health Science. Stale podwyższa swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Absolwentka licznych kursów i szkoleń: Workshop on instrumental assessments for oropharyngeal dysphagia: decision making for management and rehabilitation (Mediolan 2016),  Endoscopy- Hands on Workshop (Terrenzana, 2014), Trachealcannulamanagement, Basics and Application of principles of neuroplasticity  in Neurorehabilitation, transcranial direct current stimulation (Singen, 2014), Optimal positioning, LIN® and Bobath® concepts, (Zurych, 2014), Dysphagia therapy – infants and children with tracheal cannulas (Zurych, 2012). Jest członkiem Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie, European Society for Swallowing Disorders, Deutsch-schweizerischer Logopäden- und Logopädinnen Verband i in.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Fizjoterapeutów,
zielony Lekarzy  

Ramowy Program Szkolenia
zielony Podstawy teoretyczne:  fizjologia i patologia oddychania (teoria i praktyka)
zielony Połykanie - warianty norm połykania; połykanie u osoby zdrowej; połykanie u dzieci;
zielony Anatomia i fizjologia połykania i jedzenia u dzieci
zielony Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
zielony Etiologia zaburzeń połykania u pacjentów  pediatrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów neurologicznych i gastroenterologicznych
zielony blok praktyczny: CASE STUDIES – różnicowanie: dysfagia/karmienie/SI/gastroenterologia
zielony Diagnostyka kliniczna
zielony Diagnostyka obrazowa
zielony Metody terapeutyczne:
   - Terapia orofacjalna; blok praktyczny
   - Terapia Manualna; blok praktyczny
   - Funkcjonalna Terapia K I D S ® ; blok praktyczny
zielony Tracheotomia u dzieci – sposoby postępowania
zielony Warsztat praktyczny odsysania; blok praktyczny
zielony Odżywianie i trawienie
zielony Sondowanie
zielony Sondy, mieszanki, antyrefluks

Informacje dodatkowe:
Minimalna liczba uczestników szkolenia 16 osób

Termin: 14-15.12.2024
Cena kursu: 1700 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy Dysfagia pediatryczna – diagnostyka i terapia