W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.

Instruktor szkolenia:
maria pekackazielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
zielony logopedów i  neurologopedów,
zielony fizjoterapeutów,
zielony terapeutów zajęciowych,
zielony lekarzy  

Informacje dodatkowe
Minimalna liczba uczestników szkolenia 18 osób
Uczestnicy kursu mogą przynieść dokumentacje video / zdjęciowa itp. pacjentów – w celu wspólnej analizy z instruktorem
Ramowy Program Szkolenia
zielony Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego
zielony Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni
zielony Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: postawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna
zielony Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne
zielony Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze,  cele terapeutyczne,  podejście wg. Perfetti, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie
zielony Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case : oczy, taping, perfetti, P.N.F., inne Metody
zielony Podsumowanie i zakończenie

Termin: 15-16.06.2024, miejsce: Katowice
Cena 1300 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów