W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod i technik terapii oddechowej. Ich skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania pacjentów oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje opiekunów, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione.

Instruktor szkolenia:
maria pekackazielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
zielony logopedów i  neurologopedów,
zielony fizjoterapeutów,
zielony terapeutów zajęciowych,
zielony lekarzy  

Informacje dodatkowe:
Minimalna liczba uczestników szkolenia 18 osób
uczestnicy szkolenia muszą zabrać ze sobą na szkolenie: się w matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk.
Ramowy Program Szkolenia
Program:
1.    Anatomia organów oddechowych
2.    Fizjologia oddychania (pojemność płuc, wentylacja płuc, mechanika oddychania -ruchy oddechowe, mały obieg krwi, związek miedzy wentylacją a perfuzją, wymiana gazowa w płucach, regulacja oddychania, poza oddechowa funkcja płuc)
3.    Gazy
4.    Choroby układu oddechowego
5.    Diagnostyka terapeutyczna
6.    Metody terapeutyczne: przedstawienie podstawowych koncepcji terapeutycznych
7.    Postepowanie terapeutyczne
- Cele
- Wskazania i przeciwwskazania
- Podstawy terapeutyczne
- Pozycje wyjściowe (ćwiczenia w grupie, plenum)
- Uciskanie manualne (kompresja)  (ćwiczenia w grupie, plenum)
- Terapia cieplna (Aplikacje ciepła) (demonstracja)
- Praktyka terapii oddechowej (praktyka terapii oddechowej w pozycji brzusznej, pozycji bocznej i leżącej - demonstracja, ćwiczenia w parach)j
8.     Zakres zastosowań
    -  w chorobach układu oddechowego
    -  w kardiologii
    -  w neurologii
    -  w pediatrii
    -  na oddziałach intensywnej terapii
    -  w chorobach psychosomatycznych

Termin: 23-24.11.2024, miejsce: Katowice
Cena: 1300 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Terapia oddechowa 23-24.11.2024