Szkolenie ma na celu przedstawienie jak formować środowisko do optymalnego rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka

Prowadząca:

zielony dr Ewa Bartelmus - magister fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i dietetyki, doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Wykładowca akademicki - AWF Katowice, Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie Warszawa - Centrum SI. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii: neurorozwojowych, SI, psychoterapii, czaszkowo-krzyżowej, masażu oraz kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Prowadząca Centrum Opieki Okołoporodowej i Wczesnodziecięcej przy Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wykładowca Bielskiej Szkoły Rodzenia i konsultant oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie diagnostyki i usprawniania psychoruchowego kobiet w ciąży, po porodzie oraz noworodków. Prezes Fundacji Metasensoria, która wspiera dzieci oraz młodzież z problemami z zakresu integracji sensorycznej oraz realizuje programy edukacyjne wspierające zdolną młodzież. Autorka 20 publikacji polskich i zagranicznych w czasopismach, w periodykach branżowych związanych z fizjoterapią (m.in. w „Rehabilitacji w Praktyce”), poświęconych terapii kobiet w ciąży, połogu, pielęgnacji i masażu niemowląt.

Podczas zajęć teoretyczno-praktycznych zostaną poruszone zagadnienia:
1. Autoregulacja i samoregulacja podczas ontogenezy
2. Autoregulacja i samoregulacja w kontekście równowagi biochemicznej
3. Objawy zaburzeń autoregulacji u niemowląt i małych dzieci
4. Objawy zaburzeń samoregulacji u niemowląt i małych dzieci
5. Mechanizmy wspierające zjawisko autoregulacji i samoregulacji adekwatnie do wieku dziecka
6. Techniki wspomagające samoregulację niemowląt – ćwiczenia
7. Techniki wspomagające samoregulację u małych dzieci – ćwiczenia
8. Tworzenie planu diety samoregulacyjnej adekwatnej do wieku dziecka - ćwiczenia

Termin: 16.11.2024, miejsce: Katowice
Cena: 790 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Techniki wspomagające samoregulacje niemowląt i małych dzieci