Cel warsztatów:

zielony zapoznanie / ugruntowanie wiedzy na temat znaczenia  funkcjonowania zmysłów w życiu człowieka, najważniejsze definicje i pojęcia;
zielony poznanie znaczenia procesów regulacji w życiu dziecka w odniesieniu do rozwoju człowieka w ujęciu holistycznym, w tym roli środowiska, w którym dziecko funkcjonuje;
zielony prezentacja adaptacji Arkusza pomocniczego — rozwiązywania problemów dla dzieci z dysfunkcją w zakresie integracji sensorycznej opracowanego na bazie książki: Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną, Gdańsk 2014;
zielony praktyczna prezentacja Strategii modyfikacji zachowań, które mogą wspomóc proces uczenia się dziecka a także zwiększyć jego zaangażowanie w środowisku edukacyjno-terapeutycznym – zarówno w grupie przedszkolnej/ klasie szkolnej jak i w pracy indywidualnej;

Ramowy program szkolenia:

1.    Jak funkcjonują zmysły?
2.    Dlaczego dzieci potrzebują dobrej regulacji by „dobrze” się zachowywać ?
3.    Arkusz pomocniczy — rozwiązywania problemów dla dzieci z dysfunkcją w zakresie integracji sensorycznej.
4.    Omówienie proaktywnych i reaktywnych strategii oraz technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami — przykłady rozwiązań.
5.    Bibliografia.

Grupa docelowa szkolenia:

zielony Nauczyciele,

zielony Terapeuci,

zielony Studenci,

zielony Nauczyciele wspomagający,

zielony Asystenci,

Harmonogram godzinowy zajęć:    9:00 – 17:00

Osoby prowadzące:    

mgr Barbara Pietrowska - Specjalizacja:

zielony Pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania (pedagog specjalny dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją narządów ruchu, oligofrenopedagog ,surdopedagog),
zielony terapeuta WWRD,
zielony logopeda,
zielony pedagog społeczny,
zielony nauczyciel wychowania przedszkolnego w oddziałach specjalnych,
zielony terapeuta Integracji Sensorycznej

Koszt: 560 zł
Termin: 20.10.2024 Miejsce: Katowice

Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Strategie organizujące i wyciszające - proaktywne i reaktywne w pracy z dziećmi z wyzwaniami sensorycznymi (i nie tylko) – strategie do pracy indywidualnej i grupowej