Szkolenie poprowadzi:
zielony Mira Rządzka – doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, m.in. w podręcznikach akademickich, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt oraz przygotowania pacjenta do zabiegu frenulotomii  i opieki pozabiegowej (Projekt FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), właścicielka Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Zielonej Górze.

Program szkolenia (10 h dydaktycznych):
1.    Cele i pojęcia wczesnej interwencji.
2.    Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
- czynniki endo- i egzogenne, istota wywiadu
- rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
3.    Warunki okołoporodowe:
- poród: norma i patologia
- metody diagnostyczne noworodka
4.    Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia.
5.    Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne - propozycja własna.
6.    Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podstawie badań własnych.
7.    Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
- zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
8.    Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
- dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
- formy aktywności prewerbalnej
- rozwój fonacji pozytywnej
- karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
- kalendarz funkcji pokarmowych
9.    Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych - propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

Termin szkolenia: 7.09.2024
Cena szkolenia: 1050 zł
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

Regulamin: regulamin szkoleń