Instruktor:
maria pekacka zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony logopedów i  neurologopedów,
zielony fizjoterapeutów,
zielony terapeutów zajęciowych,
zielony lekarzy  
z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego

Informacje dodatkowe
zielony minimalna liczba uczestników szkolenia 18 osób
zielony uczestnicy szkolenia muszą zabrać ze sobą na szkolenie: się w matę do jogi, ręcznik kąpielowy oraz 2 małe ręczniki do rąk.

Ramowy Program Szkolenia
Blok I (teoria i hands on):
zielony Neuroanatomia i anatomia traktu facjo-oralnego;
zielony Fizjologia i patologia połykania;
zielony Fizjologia i patologia oddychania (teoria)

Blok II:
Blok IIa:
zielony Warianty norm połykania
zielony Wiek a połykanie
zielony definicje – etiologie – prewalencja – skutki
Blok IIb:
zielony Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne
zielony Diagnostyka podmiotowa (teoria i praktyka)
zielony Endoskopia
zielony Wideofluoroskopia
zielony Mamometria
zielony Auskulkatacja cewikalna (teoria i praktyka)

Blok III:
zielony Wytyczanie celów terapii na podstawie przeprowadzonej diagnostyki – blok praktyczny

Blok IV:
zielony Terapeutyczna higiena jamy ustnej (teoria i praktyka, ćwiczenia w parach)

Blok V:
zielony Pozycjonowanie pacjenta

Blok VI Demonstracje:
zielony Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
zielony Omówienie przypadku nr 1 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
zielony Jednostka terapeutyczna
zielony Omówienie jednostki terapeutycznej
zielony Przedstawienie warunków uczestnictwa w części praktycznej szkolenia
zielony Omówienie przypadku nr 2 (przedstawienie pacjenta; dokumentacja medyczna)
zielony Jednostka terapeutyczna
zielony Omówienie jednostki terapeutycznej
Blok VII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)
zielony Postępowanie w fazie preoralnej
zielony Postępowanie w fazie oralnej

Blok VIII:
Aspekty postępowania w terapii zaburzeń połykania (teoria i praktyka: learning by doing)
zielony Postępowanie w fazie faryngealnej (gardłowej)
zielony Postępowanie w fazie ezofagealnej (przełykowej)

Blok IX:
zielony Dietetyka

Blok X:
zielony Prawo i bezpieczeństwo
zielony Zdrowie i bezpieczeństwo

Blok XI:
zielony Postępowanie w przypadku pacjenta z kaniulą trachealną (rurką tracheotomijną) (Materialy Hands on)

Termin: 26-27.10.2024, miejsce: Katowice
Cena 1500 zł
Regulamin: regulamin szkoleń
Zapisy poprzez formularz zgłoszenia Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych