right konf podsumowanie

 

 


Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ramowy Program Szkolenia:
1. Higiena jamy ustnej w dysfagii
2. Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa
3. Higiena jamy ustnej u pacjent z dysfagia (Cele, diagnostyka i ocena jamy ustnej - jak i co oceniamy?, wdrożenie - jak postępować?: podstawy, ułożenie, materiały, procedury)
4. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie błon śluzowych)
5. Diagnostyka i ocena jamy ustnej- jak i co oceniamy?
6. Podstawy higieny jamy ustnej
7. Programy do higieny jamy ustnej
A.    Program pielęgnacji jamy ustnej 1: dla nienaruszonej błony śluzowej, języka
B.    Program pielęgnacji jamy ustnej 2: w przypadku zapalenia błony śluzowej/zakażenia grzybiczego/Xerostomii
C.    Program pielęgnacji jamy ustnej 3: z dodatkowymi ranami/szwami
D.    Program pielęgnacji jamy ustnej 4: dodatkowe wady chirurgiczne /flaps/ kieszonki/ przejścia przetokowe do nosa/szczęki
8. Środki do higieny jamy ustnej - (Zapalenia, Kserostomia, Grzybica, zapalenie blon śluzowych, Bóle, Nalot na języku)
9. Dokumentacja
 
Termin: z przyczyn losowych szkolenie przeniesione na 22.04.2021, godzina 19.00 – 21.00
Cena webinaru: 129 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszeniowy - Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej - Online