em konferencja modul

 

 


oferta szkolenia


DLA PSYCHOLOGÓW

Terapia Biofedback (I i II stopień)

Jak istotne jest znaczenie żywienia i symboliki jedzenia w opiece nad dziećmi przysposobionymi i dziećmi z pieczy zastępczej

Jak wykorzystać terapeutyczną moc ciastoterapii w pracy z dziećmi

Neuroprzekaźniki- biochemiczny obraz dziecka (fizjonemiczny i psychiczny) oraz ich wpływ na układy sensoryczne

Regulacja odruchów i napięcia mięśni twarzoczaszki dziecka technikami manualnymi

Awersje pokarmowe u dzieci

Rozwój psychoseksualny dziecka - granice normy ekspresji seksualnej oraz oznaki zaburzeń w tej sferze rozwoju

Model pracy nad zachowaniami trudnymi osób ze spectrum autyzmu

Edukacja i terapia osób ze spectum autyzm w podejściu TEACCH

Model wdrażania komunikacji AAC u osób ze spectrum autyzmu

Zespoły otępienne: charakterystyka zaburzeń językowych i poznawczych. Diagnoza i terapia chorych.

Trening umiejętności społecznych

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacralna)

Szyszynka czy Serca - czy Tam mieszka Dusza? – warsztat

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - Czytanie uczestniczące

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu 2 – sesja praktyczna

Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce

Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - I, I, III stopień

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - IV, V stopień

Szkolenie Superwizyjne

Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka

Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym

Zaburzenia mechanizmów posturalnych i zaburzenia funkcji wzrokowych odpowiedzią na trudności szkolnej

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Masaż terapeutyczny – budowanie mapy ciała, stymulacja propriocepcji

Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym

Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych)

Wspomaganie widzenia u niemowląt i małych dzieci - podstawy diagnozy

Szkolenie podstawowe na temat opóźnienia neuromotorycznego wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard– program szkolny

Integracja Bilateralna - program szkolny

Bilateralna Integracja – program terapeutyczny

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski

Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnychKALENDARZ SZKOLEŃ

Kalendarz szkoleń


REGULAMIN

Regulamin kursów i szkoleń