oferta szkolenia


DLA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH I NAUCZYCIELI

Self care – zadbaj o Siebie. Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela/ specjalisty

Strategie organizujące i wyciszające - proaktywne i reaktywne w pracy z dziećmi z wyzwaniami sensorycznymi (i nie tylko) – strategie do pracy indywidualnej i grupowej

Proaktywne i reaktywne sposoby na trudne zachowania – praktyczne strategie wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami. Wsparcie dziecka – rodziny – nauczycieli/terapeutów

Komunikacja w terapii – podstawy budowania kontaktu terapeuta/ nauczyciel – rodzice/ opiekunowie – dziecko. Tylko w triadzie – damy rade

Wczesna diagnoza zaburzeń sensomotorycznych u noworodków i niemowląt

Warsztaty umiejętności praktycznych z Dr Anną Regner

Praktyczne umiejętności stosowania technik manualnych usprawniających funkcje ustno-twarzowe - część druga

Trening umiejętności społecznych

Metoda Dobrego Startu - ONLINE

Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - Czytanie uczestniczące

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji (dr m. Grycman; blok I, II, III)

Szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam" - IV, V stopień

Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową

Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym

Selektywne jedzenie- przyczyny, przebieg i konsekwencje

Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych)

Szkolenie podstawowe na temat opóźnienia neuromotorycznego wg Programu Stymulacji i Wygaszania Odruchów Sally Goddard– program szkolny

Integracja Bilateralna - program szkolny

Bilateralna Integracja – program terapeutyczny

Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza jako mapa dla terapii karmienia i jedzenia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka

Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski

Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja

Niemowlak u logopedy II Miobobo

Niemowlak u logopedy 5. Wsparcie ssania u niemowląt. Pierś, butelka, zgłębnik, smoczek – case studies

Pierś, smoczek, butelka. Podstawy oceny i wsparcia ssania u noworodków i niemowląt – vademecum specjalisty pracującego z mamą karmiącą i dzieckiem

Karmienie piersią – vademecum logopedy

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnychKALENDARZ SZKOLEŃ

Kalendarz szkoleń


REGULAMIN

Regulamin kursów i szkoleń