right konf podsumowanie

 

 


Podczas szkolenia uczestnik dowie się czym jest spektrum autyzmu, jaka jest klasyfikacja medyczna oraz jakie są kryteria diagnostyczne, jakie są objawy autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym.
Ponadto uzyska wiedzę na temat obowiązujących przepisów na temat funkcjonowania ucznia z autyzmem w przedszkolu, szkole  oraz jaki rodzaj dokumentów upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Na szkoleniu poruszona zostanie kwestia komunikacji z dzieckiem ze spektrum autyzmu wraz z elementami komunikacji alternatywnej AAC.

Prowadzący:
zielony Katarzyna Rzońca- psycholog, specjalizuję się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego i chorobami przewlekłymi.

Ramowy plan kursu:

zielony Spektrum autyzmu – klasyfikacja medyczna, różnicowanie, kryteria diagnostyczne- Wyjaśnienie pojęć związanych z diagnozą medyczną.
zielony Objawy autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym
zielony Uczeń z autyzmem w przedszkolu i szkole w świetle obowiązujących przepisów
zielony Trudności w funkcjonowaniu – sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna, zaburzenia integracji sensorycznej.
zielony Komunikacja z dzieckiem ze spektrum autyzmu, w tym elementy komunikacji alternatywnej AAC
zielony Praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
zielony Jaki rodzaj dokumentów upoważnia do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
zielony Objawy i zachowania trudne - jak sobie z nimi radzić- mi.in.
- zaburzenia komunikacyjnej funkcji mowy, wpływ na realizację treści edukacyjnych;
- pasje czy fiksacje- pozwolić czy zabronić;
- pochwały i kary- czyli o konsekwencjach zachowania dla dzieci i konsekwencji dorosłych
- uczeń ze spektrum autyzmu w grupie rówieśniczej
- nauczanie zdalne- krótki przegląd bieżących doświadczeń rodziców i uczniów

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów
zielony Psychologów
zielony Logopedów i  neurologopedów,
zielony Terapeutów

Uczestnik po odbyciu szkolenia otrzyma zaświadczenie obejmujące tematykę szkolenia oraz zakres godzinowy.
Uczestnik osiągnie następujące efekty realizacji usługi rozwojowej:
Wiedza: Uczestnik szkolenia będzie wiedział czym jest spektrum autyzmu, jaka jest klasyfikacja medyczna, jakie są kryteria diagnostyczne oraz jakie są objawy autyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto będzie miał wiedzę na temat obowiązujących przepisów na temat funkcjonowania ucznia z autyzmem w przedszkolu, szkole oraz jakie dokumenty upoważniają do dostosowania wymagań edukacyjnych i prowadzenia rewalidacji.

Umiejętności: Uczestnik szkolenia będzie umiał zastosować elementy komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Kompetencje społeczne: - uczestnik w zakresie kompetencji społecznych posiada umiejętność samokształcenia i dążenia do rozwoju i zgłębiania wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera.

Czas trwania: 10 h dydaktycznych, szkolenie Online
Koszt: 500  zł/ osoba
Termin: zostanie podany w późniejszym terminie
Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera