right konf podsumowanie

 

 


Świąteczne spotkania w In Corpore stały się już tradycją. Co roku zespół In Corpore spotyka się przed świętami Bożego Narodzenia, żeby przy stołach uginających się od pyszności móc porozmawiać, wspominać miniony rok, pośmiać się i chociaż przez chwilę być ze sobą na nieco innych niż na co dzień zasadach.

Staramy się wtedy nie rozmawiać o pracy (chociaż często to silniejsze od nas, bo zawsze jest coś pilnego do omówienia :) ) i nadać naszym relacjom nieco inny wymiar, niż ten codzienny, w pracy. W odświętnych nastrojach (i strojach), przy dobrym jedzeniu i kieliszku szampana mamy możliwość poruszyć tematy, na które być może w codziennym zgiełku nie mamy czasu.

Nie inaczej było i w tym roku. 22 grudnia w Katowicach spotkały się zespoły terapeutów trzech filii Centrum In Corpore: Katowic, Częstochowy i Dąbrowy Górniczej. Przybyli również przyjaciele In Corpore - osoby, które w różny sposób wspierają działalność Fundacji oraz Centrum In Corpore.Wszyscy Goście mieli możliwość obejrzenia specjalnie przygotowaną na ten wieczór prezentację, podsumowującą najważniejsze działania Fundacji oraz Centrum, takie jak konferencje merytoryczne, imprezy dla dzieci, darmowe konsultacje i wiele innych akcji.

Korzystając z podniosłej, świątecznej atmosfery Pani Prezes wspólnie z Iwoną Flanczewską-Rogalską w imieniu Fundacji In Corpore wręczyły podziękowania będące wyrazem najwyższego uznania i wdzięczności za dotychczasową współpracę z Fundacją Pani Ewie Rozwadowskiej-Lasoń oraz Pani Ewie Nessman. 

W trakcie spotkania Prezes Fundacji In Corpore, a jednocześnie Dyrektor Centrum In Corpore dr Iwona Sosnowska-Wieczorek odebrała z rąk Beaty Sekuły, Redaktor naczelnej Why Story, stuatuetkę LIDER Z POWOŁANIA.  Kapituła programu przyznała Pani Prezes tytuł charyzmatycznego lidera w kategorii:  Lider społeczny, w sztuce, sporcie, nauce i medycynie. Altruiści, artyści, sportowcy, naukowcy i lekarze/terapeuci, którzy dzięki własnym pasjom i zaangażowaniu osiągają sukcesy w kwestii zarządzania grupą i wynikami zespołu. 

Gratulujemy naszej Pani Dyrektor i życzymy dalszych sukcesów ! 

Dziękujemy wszystkim dostojnym Gościom za przybycie, mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie.