right konf podsumowanie

 

 


halliwick

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych (15,5 godziny) oraz praktycznych (9,5 godzin).