right konf podsumowanie

 

 


halliwick

Koncepcja Halliwick jest sposobem uczenia wszystkich osób, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby z trudnościami fizycznymi w uczeniu się, uczestniczenia w zabawach w wodzie, niezależnego poruszania się w niej i pływania. Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych (15,5 godziny) oraz praktycznych (9,5 godzin).

cranio

W ciągu ostatnich lat stała się ona jedną z najszybciej rozwijających się metod leczniczych. Pacjenci, niezależnie od wieku i dolegliwości, zauważają u siebie poprawę zdrowia, co powoduje, że z leczenia korzysta coraz większa liczba osób. Jej twórcą jest William G. Sutherland, natomiast jej biodynamiczne podejście rozwijali tacy terapeuci jak James Jealous, Rollin Becker oraz Franklyn Sills. Terapia czaszkowo-krzyżowa to doskonałe uzupełnienie standardowych metod oraz technik fizjoterapeutycznych.

Kurs składa się z 7 modułów.

fdm

Metoda Fascial Distortion Model (FDM), która zdobywa obecnie ogromną popularność wśród terapeutów i pacjentów na całym świecie, została stworzona w latach 90-tych przez osteopatę - dr Stephena Philipa Typaldosa. Zauważył on jak istotną rolę w różnego rodzaju schorzeniach oraz dysfunkcjach narządu ruchu odgrywa powięź. FDM to wyjątkowo skuteczna forma diagnozy oraz terapii dolegliwości bólowych, a także dysfunkcji narządu ruchu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego. Od początku lat 90-tych i powstania tej koncepcji, jej twórca przekazuje swoją wiedzę w USA, Japonii, a także w krajach europejskich. Metodę tę często spotyka się pod nazwą Typaldos Manual Therapy, czyli TMT, bądź tez Orthopatic Medicine, czyli medycyna ortopatyczna.
Ramowy program kursu: Kurs podstawowy obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

DSCF4122

PNF = Proprioceptive Neuromuscular Facilitation jest koncepcją, która powstała w 1946 roku w Kalifornii. Jest efektem współpracy fizjoterapeutki Maggie Knott z neurofizjologiem dr Hermanem Kabata. To przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływań terapeutycznych, który bazuje na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ nerwowo-mięśniowy) facilitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla pacjentów neurologicznych.
Kurs jest prowadzony zgodnie z programem IPNFA dla kursu podstawowego PNF. Uzyskany certyfikat umożliwia dalsze kształcenie u Międzynarodowych Instruktorów.

pnf rozw

Warunkiem przystąpienia do kursu rozwijającego jest ukończenie szkolenia podstawowego oraz półroczna przerwa (od PNF Basic), przeznaczona na zbieranie doświadczenia w pracy z pacjentem. Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy zdobytej na poziomie podstawowym o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Prezentowana jest analiza ruchu i funkcji oraz funkcjonalne zastosowanie tej koncepcji rehabilitacyjnej, w zakresie poszerzonym w stosunku do kursu podstawowego. Główną częścią kursu PNF rozwijającego jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta.
Kurs rozwijający PNF (3A) trwa 5 dni, obejmuje 50 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym nadającym tytuł "Dyplomowanego Terapeuty PNF".