em konferencja modul

 

 


2017 07 kongres 2

Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach — ul. Jagiellońska 25, Katowice — Urząd Wojewódzki

28 WRZEŚNIA 2017 - KONFERENCJA*

Czas trwania wystąpienia — ok. 15-20 minut

Moderacja — Patrycja Tomaszczyk-Kindla (Redaktor TVS)
Tłumaczenie języka migowego — Agata Krużyńska

11.00-11.55 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 
12.00 PRELEKCJE
 

12.00  Przywitanie Gości przez Organizatorów

12.30  Życie jako stała terapia. Holistyczny model wartości bycia w świecie.
— prof. dr hab. Leszek Sosnowski

12.50  Dziecko niedosłyszące.
— prof. dr hab. Krzysztof Morawski

13.10  System terapii dzieci zaimplantowanych w Stanach Zjednoczonych.
— dr Lynn W. Miskiel

13.30  Kształcenie słuchu i rozwoju językowego dzieci Metodą Dobrego Startu.
— prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

13.50  Terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
— dr Kjeld Johansen

14.10  Bilateralna integracja.
— dr Andrew Dalziell

14.30-14.45  Przerwa kawowa.

14.45  Dostosowanie lekcji języka angielskiego, jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.
— dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

15.05  Zespół Jervell’a i Lange-Nielsen’a u dzieci z głuchotą.
— dr hab. Grażyna Łoskot-Markiewicz prof. SUM

15.25  Współczesne miasta i problem mieszkańców z niedosłuchem
— prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

15.45  Niedosłuch centralny. Wypracowane standardy pracy w Niemczech.
— dr Katherina Neumann

16.05   PANEL DYSKUSYJNY
Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.
 

Trójkąt wiedzy = lepsza komunikacja.

Moderacja
— dr Ilona Kanclerz (Redaktor Naczelna magazynu Modny Śląsk),
— dr Iwona Sosnowska-Wieczorek (Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore).

29 WRZEŚNIA 2017 - KONFERENCJA * LUB WARSZTATY**

Czas trwania wystąpienia — ok. 15-20 minut

9.00-9.55 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00    
PRELEKCJE *

10.00  Współpraca Fundacji In Corpore oraz firmy MED-EL na rzecz osób
z implantami słuchowymi.

— dr Iwona Sosnowska-Wieczorek
— Katarzyna Golędzinowska

10.20  Dziecko podmiotem chorującym. Zmiany w myśleniu o dzieciach w nowożytnej Europie.
— dr Małgorzata Jantos

10.40 NIRS — w diagnostyce potencjału dziecka z niedosłuchem.
— prof. dr hab. Andrzej Małecki

11.00  Niedosłuch, a dysfunkcja wzroku.
— prof. dr hab. Bronisława Koraszewska-Matuszewska

11.20  Afazja i dysfazja.
— dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

11.40  Znaczenie wydolności układu oddechowego dla umiejętności werbalnych dziecka z niedosłuchem.
— dr hab. Aleksandra Żebrowska

12.00 Wady postawy i deformacje kręgosłupa – funkcja versus morfologia.
— dr hab. Jacek Durmała

12.20-12.40  Przerwa kawowa.

12.40  Diagnostyka słuchu u dzieci od 3. roku życia.
— Peter Böttcher

13.00  Bariery w życiu seniorów z niepełnosprawnością słuchu. 
— prof. dr hab. Aniela Korzon

13.20  Treningi słuchowe wspomagające terapie zaburzeń przetwarzania słuchowego.
— mgr Katarzyna Rychetsky

13.40  Wyzwania współczesnego pedagoga na przykładzie Szwajcarii.
— dr Edyta Tomińska-Conte

14.00   PANEL DYSKUSYJNY
  Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.
 

Rola mediów w promowaniu informacji na temat wyzwań dotyczących diagnozy i terapii osób z problemami słuchowymi.

Moderacja
— Beata Sekuła (Redaktor Naczelny magazynu Why Story),
— Agata Markowicz (Redaktor Dziennika Zachodniego).

 

29 WRZEŚNIA 2017 — WARSZTATY **
Czas trwania warsztatu — ok. 60 minut
(w trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek)

1000-1100 I PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Bilateralna integracja (nabór zakończony)
— dr Andrew Dalziell

Adaptacja i wykorzystanie programów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie. (nabór zakończony)
— mgr Małgorzata Szewczyk

1030-1130 Akademia umiejętności. Praca z dzieckiem implantowanym (nabór zakończony)
  — Katarzyna Golędzinowska
1130-1230 II PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Nowe technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi. (nabór zakończony)
— Peter Böttcher

Metodyka nauczania czynności ruchowych dziecka z niedosłuchem (nabór zakończony)
— dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. AWF

Kreowanie przyszłości w dobie współczesnych wyzwań — warsztat dla nauczycieli - jedyne wolne miejsca
— Edyta Walęciak-Skórka, Karolina Chudowicz 

1300-1400 III PANEL WARSZTATOWY ***
 

— do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Zastosowanie Metody Warnkego w treningu słuchowym pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego — implikacje do pracy terapeutycznej. (nabór zakończony)
— mgr Monika Knychalska-Zbierańska

Wieloaspektowość budowania systemu językowego dla dzieci z wadą słuchu. (nabór zakończony)
— dr Katarzyna Ita Bieńkowska

 

*     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu.
**  Wybór warsztatów wyklucza udział w części prelekcyjnej (Organizator zabezpiecza Uczestnikom transmisję Konferencji w miejscu odbywania Kongresu).
*** Możliwość uczestniczenia w jednym, wybranym warsztacie, z danego panelu.