em konferencja modul

 

 


MIĘDZYNARODOWY KONGRES
NAUKOWO-METODYCZNY

2017 07 kongres

Fundacja In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzęd Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Metodycznym: 
Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Katowice, 28-29 września 2017. 

Słuch jest zagadnieniem eksplorowanym przez specjalistów wielu dyscyplin. Podczas tegorocznej edycji skupimy się na wyzwaniach XXI wieku w kompleksowej rehabilitacji dziecka
z dysfunkcją słuchu. Poruszymy tematy etiopatogenezy deprywacji rozwoju dziecka oraz psychologiczno-pedagogicznych aspektów jego wspomagania. Będziemy szeroko omawiać rolę współczesnej otolaryngologii i technologii w protetyce słuchu, nie zabraknie także wiedzy  z zakresu, prawa i edukacji.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień: sympozja, wykłady prowadzone przez zaproszonych gości, sesje plakatowe, warsztaty.

Pamiętając, że głównym zadaniem współczesnej metodyki jest implementacja wiedzy teoretycznej na płaszczyznę wdrożeń aplikacyjnych w celu podnoszenia jakości życia, założyliśmy także wprowadzenie kolejnych kroków kampanii społecznej „Od ucha do ucha”.

! Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, w terminie do 22.09.2017 r.
!  Liczba miejsc ograniczona.  
!  Rejestracja wg kolejności zgłoszeń. 

MIEJSCE I KONTAKT
Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach
(Gmach Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice)
T: 883 337 981, E:  info@fundacjaincorpore.pl

OPŁATA KONGRESOWA

Opłatę kongresową należy uiścić na konto Fundacji In Corpore, w terminie do 22.09.2017 r. na konto Fundacji In Corpore – ul. Bażantów 2, Katowice (NIP 634-254-89-36, KRS 0000226272 – data wpisu 14.01.2005)
Nr rachunku bankowego BZ WBK S.A.: 02 1090 2011 0000 0001 1511 1518
– 50 zł, tyt.: KONGRES / imię i nazwisko uczestnika

!  Opłata kongresowa — cegiełka, w wysokości 50 zł — w całości przeznaczona zostanie na dodatkowe wsparcie terapeutyczne dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, diagnozowanych w ramach projektu Urzędu Miasta “Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń słuchu oraz ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci uczęszczających do przedszkola miejskiego w Katowicach”.
!  Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.
!  Przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: info@fundacjaincorpore.pl, pozwoli nam przyspieszyć proces weryfikacji uczestników Kongresu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

EM IC organizator