Kurs ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia skolioz idiopatycznych . Omówione zostaną podstawy teoretyczne i praktyczne metody postępowania diagnostycznego
i korekcyjnego, a w szczególnym uwzględnieniem  metody korekcji trójpłaszczyznowej.

Instruktorzy kursu:
zielony dr hab. n. med Jacek Durmała - lekarz specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej, od wielu lat zajmuje się leczeniem zachowawczym skolioz idiopatycznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji PTReh President of International Society On Scoliosis Orthopaedic Rehabilitation and Treatment (SOSORT). Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej SPSK nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Rehabilitacji przy Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Autor licznych publikacji naukowych w kraju i zagranicą.
zielony mgr Joanna Szołtysek - fizjoterapeuta, specjalista fizjoterapii. Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i pracownik Kliniki Rehabilitacji Leczniczej GCM. Asystent metody DOBOMED (K.Dobosiewicz), absolwentka licznych kursów Diagnostyka i terapia skolioz wg Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz), koncepcja PNF, podstawy terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth, kurs stabilizacji centralnej
i stabilizacji stawów kończyn oraz szyjnego odcinka kręgosłupa (I, II i III część),  terapia tkanek miękkich, uwalnianie powięziowe w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem skolioz idiopatycznych Schleip, wielowymiarowa terapia manualna stóp Zukunft-Huber, anatomia palpacyjna, terapia SET, kinesiology taping, Thera-Band Academy..

RAMOWY PROGRAM KURSU

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

zielony Definicja skoliozy idiopatycznej (Idiophatic Scoliosis)
zielony Epidemiologia i etiopatogeneza
zielony Klasyfikacja IS
zielony Badanie kliniczne i radiologiczne
zielony Nowoczesne techniki obrazowania i ich zastosowanie
zielony Podstawy leczenia skolioz idiopatycznych (kinezyterapia, leczenie     gorsetowe,  leczenie operacyjne)
zielony Różnicowanie skolioz funkcjonalnych i strukturalnych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
zielony Badanie radiologiczne – analiza wybranych zdjęć RTG (ocena wielkości      skrzywienia kąta Cobba, kąta rotacji osiowej kręgu metodą Perdriolle`a i  Raimondi`ego, wskaźnik progresji Longsteina i Carlsona)
zielony Diagnostyka trójpłaszczyznowej deformacji (badanie ogólne i miejscowe)
zielony Opis postawy i jej zaburzeń (garb żebrowy, asymetria łuków żebrowych, wał  lędźwiowy, asymetria kątów talii, asymetria ustawienia stawów ramienno-  łopatkowych oraz miednicy, długość kończyn dolnych)
zielony Pomiar kąta rotacji tułowia skoliometrem Bunnell`a
zielony Pomiar i zapis zakresu ruchów w stawach kończyn i kręgosłupa według  International Standard Orthopedic Measurements (SFTR)
zielony Wartości kątowe krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej
zielony Zniekształcenia klatki piersiowej w przebiegu IS
zielony Budowa i funkcja oddechowa klatki piersiowej
zielony Metody usprawniania IS według wytycznych towarzystw naukowych
zielony Zasady zindywidualizowanego postępowania kinezyterapeutycznego
zielony Programowanie procesu fizjoterapii w skoliozach idiopatycznych w oparciu o cele terapii (poprawa estetyki, jakości życia, ograniczenie niepełnosprawności, zapobieganie dolegliwościom bólowym, poprawa i utrzymanie zdrowia psychicznego, zapobieganie progresji, poprawa/utrzymanie funkcji oddechowych, stabilizacja wielkości skrzywienia, ograniczenie konieczności leczenia w wieku dorosłym)
zielony Praktyczne zastosowanie elementów DoboMed (K.Dobosiewicz) – pokaz warsztatowy z udziałem pacjentów
zielony Fizjoprofilaktyka i aktywność sportowa

TERMIN KURSU: 17-19.05.2024, miejsce: Katowice
CENA: 1590 zł
Regulamin: regulamin szkoleń
 
Zapisy poprzez: formularz Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych 17-19.05.2024