Celem szkolenia „Lekcja:Enter!” dla nauczycieli informatyki jest ich przygotowanie do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki,
tzn. w zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.
Nauczyciele klas IV–VIII szkół podstawowych m.in.:
zielony udział w szkoleniu Lekcja Enter daje możliwość otrzymania aktywnej tablicy
zielony poznają wybrane gry i zabawy bez komputera ułatwiające zrozumienie podstawowych pojęć programistycznych,
zielony poznają schematy blokowe, programy i aplikacje wykorzystujące języki programowania blokowego, środowisko Scratch,
zielony nauczą się sterować żółwiem w języku Python,
zielony poznają wybrane narzędzia informatyczne wspierające pisanie kodu i wybrane technologie do realizacji zadań przewidzianych przez podstawę programową (np. płytkę Arduino – symulator), narzędzie Tinkercad Circuits, środowisko Jupyter, algorytm Euklidesa np. w Scratch).
zielony Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN,


Nauczyciele informatyki ze szkół ponadpodstawowych m.in.:
zielony poznają podstawy teoretyczne rozwiązywania problemów (myślenie komputacyjne), algorytmy rozwiązujące wybrane problemy, różne sposoby implementacji algorytmów, możliwości ich wizualizacji przy użyciu aplikacji okienkowych i mobilnych, metody weryfikacji ich poprawności,
zielony zapoznają się z wybranymi środowiskami informatycznymi wspierającymi tworzenie różnego rodzaju aplikacji (Eclipse, Netbeans, Android Studio),
zielony omówią podstawowe zagadnienia związane z programowaniem na przykładzie języka Java,
zielony zapoznają się z procesem projektowania i implementacji bazy danych przy użyciu oprogramowania MS Access.
zielony Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEN,

Szkolenie dla nauczycieli informatyki jest prowadzone w odrębnych grupach dla danego etapu edukacji.  W celu zapewnienia pracy w jednolitym środowisku zostało przygotowane tzw. ISO Lekcja:Enter.

Szkolenie składa się z 40-godzinnego szkolenia online.
Dla nauczycieli informatyki klas IV–VIII szkół podstawowych.

Moduł 1.
1.1. Jak myśli programista?
1.2. Kot czy żółw?  
Moduł 2.
2.1. Wirtualne Arduino
2.2. Oswajamy Pythona  
Moduł 3.
Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami  
Moduł 4.
Omawiamy przeprowadzone zajęcia
Dla nauczycieli informatyki szkół ponadpodstawowych
Moduł 1.
1.2. Eclipse, czyli projekt z klasą  
1.2. Budujemy bazę  
Moduł 2.
2.1. Algorytmy na Javie
2.2. Mobilne szyfrowanie  
Moduł 3.
Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami  
Moduł 4.
Omawiamy przeprowadzone zajęcia

Szkolenia kierowane są tylko do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciele nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują. Do udziału w projekcie zapraszamy:
zielony nauczycieli reprezentujących wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne; informatyczne) oraz przedstawicieli kadry kierowniczej szkół,
zielony nauczycieli szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
zielony osoby pracujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców (co najmniej 31 % wszystkich uczestników).

Liczba zgłoszonych uczestników zależy od liczby zatrudnionych w szkole nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, musi ich być co najmniej:
zielony 2-3 nauczycieli, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących;
zielony 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących;
zielony 5-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła może zgłosić większą liczbę nauczycieli niż określone powyżej minimum, zgodnie z własnymi potrzebami.

Pobierz Regulamin Kursów 

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia - Bezpłatne szkolenie „Lekcja:Enter” dla nauczycieli Informatyki