Kurs zaliczany do programu specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Kurs ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat epidemiologii, etiopatogeneza zakażeń HIV/AIDS w Polsce i na świecie,  naturalnego przebiegu zakażenia i obraz kliniczny, diagnostyki zakażenia, poradnictwa, nowych metod leczenia zakażenia HIV i choroby AIDS oraz efektów leczenia antyretrowirusowego i profilaktyki HIV/AIDS i innych zakażeń.


Miejsce szkolenia: Fundacja In Corpore, ul. Bażantów 2; 40-668 Katowice
Termin szkolenia: 1.04.2022, szkolenie online
Cena szkolenia: 290 zł
Pobierz Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia