Cele szkolenia online: W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy dyzartrii i dysfagii w chorobie Parkinsona oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z choroba Parkinsona oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.

Szkolenie prowadzadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli - jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostykę dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarządu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Program szkolenia:
1. Obraz kliniczny, patofizjologia i terapia w chorobie Parkinsona
2. Zaburzenia neuropsychologiczne w chorobie Parkinsona - symptomy/etiologia i patogeneza/łagodne zaburzenia neurokognitywne / demencja
3. Wpływ choroby Parkinsona na jakość życia pacjentów, opiekunów oraz rodziny - jakość życia/depresja / zaburzenia zachowania
4. Dyzartria - obraz kliniczny / dyzartria hypokinetyczna / funkcje oddechowe, fonacja/diadochokineza artykulacyjna, prozodia / „speech fluency” i kognitywna kontrola mowy
5. Fizjologia i centralna organizacja mowy oraz jej zmiany pod wpływem choroby - mowa jako wyuczona aktywność motoryczna / neuroanatomia mowy / Mowa i patomechanizmy motoryczne choroby Parkinsona
6. Wpływ leków i głębokiej stymulacji mózgu na obraz dyzartrii
7. Diagnostyka i ewaluacja dyzartrii - kwestionariusze / metody aparatywne
8. Terapia dyzartrii - metody i ewidencje / warunki wstępne / feedback i pomoce
9. Terapia dyzartrii na podstawie Lee Silvermann Voice Treatment *LSVT* - ewidencja / podstawy /diagnostyka/ terapia
10. Dysfagia - anatomia, fizjologia / obraz kliniczny / nadmierne ślinienie / malnutrycja
11. Diagnostyka kliniczna i obrazowa dysfagii w chorobie Parkinsona - obraz kliniczny / metody
12. Terapia - Ewidencja / Restytucja / Kompensacja /Dieta

Grupa docelowa:
zielony Logopedzi, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki
zielony minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego (preferowana neurologia i pulmonologia)

Termin szkolenia: odsłuchanie wykładu
Koszt szkolenia online: 690 zł
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez formularz zgłoszenia: Dyzartria i dysfagia w chorobie Parkinsona - odsłuchanie wykładu