Cel webinaru: Upośledzenie funkcji motorycznych mowy z powodu zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwach czaszkowych lub mięśniach traktu głosowego nazywane jest dyzartrią. Ta jest często obserwowana w kontekście choroby Parkinsona. W webinairze zostaną przedstawione 3 podsystemy umiejętności motorycznych mowy (oddychanie, fonacja, artykulacja), a następnie rozszerzone o jej 2 dodatkowe aspekty: prozodia i płynność mowy.

Webinar poprowadzi:
zielony Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Termin: odsłuch na żadanie

Cena webinaru: bezpłatny

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia: Dyzartria w chorobie Parkinsona – ONLINE bezpłatny webinar (odsłuch na żadanie)