em konferencja modul

 

 


oferta szkolenia

ONLINE

W dobie pandemii koronawirusa organizujemy szkolenia online.

INTEGRACJA BILATERALNA - program szkolny - Online

Sposób odżywiania się a zachowanie najlepszych parametrów psychicznych i fizycznych ciała - Online

Pielęgnacja jamy ustnej w rehabilitacji logopedycznej - Online

Covid 19 - rehabilitacja logopedyczna - Online

Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych - Online

Opiniowanie i orzecznictwo - Online

Praca z dzieckiem z problemami ze słuchem, w tym centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, diagnostyka, systemy wspomagające słyszenie - Online

Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera - Online

Komunikacja interpersonalna oraz autoprezentacja - Online

Praca z dzieckiem z ADHD i ADD - Online

Praca z dzieckiem z dysleksją - Online

Szkolenie Kompetencje Wychowawcze - Online

Osteoporoza - od patogenezy do leczenia - Online

Dietetyka w sporcie - Online

Otyłość - patofizjologia odżywiania na poziomie komórkowym - Online

Masaż wisceralny, techniki manualne i ćwiczenia regulujące pracę miednicy i klatki piersiowej - Online

Rozwój układu dotykowego dziecka w kontekście fizycznym i emocjonalnym. Różnicowanie stanów fizjologicznych i dysfunkcji na tle czasu i doświadczeń - Online

Żywienie dzieci w różnym wieku w aspekcie optymalnej pracy centralnego i obwodowego układu nerwowego. Wspomaganie procesów sensorycznych - Online

Regulacja napięcia emocjonalnego dziecka poprzez: masaż, ćwiczenia i techniki manualne - Online

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Program autorski - Online

Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) - Czytanie uczestniczące - Online

Nadmierne ślinienie – techniki terapeutyczne - Online

Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym - Online

Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub nadwrażliwością słuchową - Online

Zaburzenia odżywiania dzieci i dorosłych w kontekście przewodnictwa neuroprzekaźnikowego

Leczenie ran przewlekłych - bezpłatny wykład online

Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej i radiologii - kolano aspekt chrząstki - bezpłatny wykład Online

Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka

Procedura wydania opinii i orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i Współpraca Poradni z przedszkolami i szkołami

Better Movers and Thinkers (BMT)

Executive functions

Dziecko ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera i autyzm) w szkole - Online

Wczesne wspomaganie rozwoju – wprowadzenie do studiów podyplomowych - bezpłatny wykład ONLINE

Integracja Sensoryczna – wprowadzenie do studiów podyplomowych bezpłatnie - bezpłatny wykład online

Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w odniesieniu dyskopatii i kręgozmyku - Online

Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w odniesieniu do chondromalacji, artrozy i aktywowanej artrozy - Online

Dyzartria i dysfagia w chorobie Parkinsona - Online

Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refluksowej - ONLINE

"Oswajanie" jako niezwykle ważny element terapii karmienia - ONLINE

Dziecko nadwrażliwe na dotyk w sferze oralnej na terapii logopedycznej - ONLINE

Metoda Dobrego Startu - ONLINE

Rozwój psychoseksualny dziecka - granice normy ekspresji seksualnej oraz oznaki zaburzeń w tej sferze rozwoju - ONLINE

Doskonalenie czynności zmysłów dziecka z wykorzystaniem bazy odruchów posturalnych - ONLINE

Diagnostyka układu dotykowego - ONLINE

Kształtowanie układu dotykowego podczas ontogenezy. Zachowania wpływające na postrzeganie układu dotykowego przez dziecko i obraz jaki prezentuje - ONLINE

Elementy terapii manualnej a trudności funkcjonalne dziecka - ONLINE

Różnicowanie zaburzeń układu dotykowego. Układ dotykowy analizowany pod kątem neurologicznym i psychologicznym. Obraz dziecka z zaburzeniami taktylnymi - ONLINE

Wycisz Mnie. Autoregulacja dziecka, jak ją osiągnąć dobierając odpowiednie procedury stymulujące układ dotykowy - ONLINE

Zaburzenia czucia głębokiego. Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych technik manualnych - ONLINE

Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych) - ONLINE

Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD - ONLINE

Nadwrażliwość słuchowa - ONLINE

Trening indywidualnej stymulacji słuchu JohansenaIAS - ONLINE

Trening Bilateralnej Integracji - ONLINE

Dyzartria w chorobie Parkinsona – ONLINE bezpłatny webinar

Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych – bezpłatny webinar - odsłuchanie wykładu

Wprowadzenie do koncepcji Bobath w rehabilitacji neurologicznej dorosłych - odsłuchanie wykładu

Wykorzystanie diagnostyki obrazowej i radiologii w codziennej praktyce fizjoterapeuty, bezpłatny webinar - odsłuchanie wykładu

FDM (fascial distortion model) - nowa możliwość diagnozy i leczenia pacjenta - bezpłatny wykład online


KALENDARZ SZKOLEŃ

Kalendarz szkoleń


REGULAMIN

Regulamin kursów i szkoleń