right konf podsumowanie

 

 


Terapia ręki obejmuje ćwiczenia:

sprawności ruchowej całej kończyny górnej;
napięcia mięśniowego ręki i dłoni;
kształtowania prawidłowego chwytu;
sprawności manipulacyjnej rąk;
motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców;
koordynacji pracy rąk i dłoni;
sprawności manualnych i grafomotorycznych;
utrzymywania prawidłowej postawy;
czynności samoobsługowych.

Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej. Ćwiczenia dobrane są indywidualnie
w zależności od potrzeb i sprawności każdego dziecka. Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji, poziomu grafomotorycznego.