right konf podsumowanie

 

 


Czym jest Play Attention?

To innowacyjna technologia wykorzystywana m.in. przez astronautów NASA dla podniesienia skupienia i uwagi podczas długich i męczących lotów kosmicznych. To nieinwazyjna metoda pozwalająca na:
zielony znaczną poprawę pamięci i  koncentracji w dłuższych przedziałach czasowych,
zielony utrzymywanie zadowalającego poziomu uwagi nawet na niezbyt  atrakcyjnych treściach,
zielony- skrócenie czasu wykonywania zadań (odrabiania zadań domowych, sporządzania raportów, prezentacji etc.)

Dla kogo?

Jeśli Twoje dziecko nie potrafi:
zielony skoncentrować się przez dłuższy czas na wykonywanym zadaniu,
zielony łatwo rozpraszają je bodźce dźwiękowe – hałasy, szumy, głosy innych osób (np. w sali lekcyjnej),
zielony potrzebuje więcej czasu na rozwiązywanie zadań niż jego rówieśnicy,
zielony jest roztargnione, zapominalskie, często gubi rzeczy, nie pamięta o ważnych sprawach (zadanie domowe, oddanie książki do biblioteki, termin przedstawienia),
zielony trudno mu skupić się na czytanym tekście, a zapytane nie potrafi opowiedzieć, co przeczytało,
zielony podczas pracy przy biurku (np. przy odrabianiu zadań domowych) nie potrafi siedzieć spokojnie, wierci się, bawi przedmiotami, hałasuje, wydaje różne dźwięki,
zielony nie potrafi utrzymać porządku wokół siebie (w plecaku, na biurku, w pokoju),
zielony podejmuje różne aktywności ale nie doprowadza ich do końca,
zielony jest sfrustrowane brakiem sukcesów szkolnych – mimo, że poświęca na naukę sporo czasu, nie osiąga widocznych efektów, trening koncentracji i uwagi metodą Play Attention może pomóc rozwiązać te problemy.

Na czym polega trening Play Attention?

Podczas godzinnej sesji dziecko wykonuje serię ćwiczeń przypominających gry komputerowe. Ćwiczenia te są różnorodne i atrakcyjne, mają kilka poziomów trudności, dzięki czemu terapeuta może dostosować je indywidualnie dla każdego dziecka. System Play Attention wykorzystuje opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji uwagi użytkownika i automatycznie przesyłają zapisane dane do komputera. Pozwala to na śledzenie przebiegu ćwiczenia oraz jego bieżące modyfikowanie, jak również daje możliwość natychmiastowej oceny postępów dziecka. Wszystkie ćwiczenia są tak skonstruowane, że uczestnik w trakcie ich wykonywania otrzymuje różne pozytywne wzmocnienia – zdobywa punkty, monety, pochwały. Pozwala to na wytworzenie pozytywnego nastawienia do wykonywanych ćwiczeń, mobilizuje do pracy i ułatwia pokonywanie trudności.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane są pod okiem wykwalifikowanego terapeuty, który indywidualizuje program, w momentach spadku koncentracji wprowadza elementy ćwiczeń  relaksacyjnych i oddechowych, dodatkowo motywuje uczestnika, kontroluje jego zachowanie i postawę ciała oraz omawia uzyskane w danej sesji wyniki.