right konf podsumowanie

 

 


 

TRENING EEG BIOFEEDBACK

 Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = Biologiczne sprzężenie zwrotne
 Istnieje wiele odmian treningu biofeedback

EEG Biofeedback/ Neurofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organiźmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń:
 Neurologicznych
 Psychiatrycznych
 Psychosomatycznych

 

Zasady działania:
Istotą metody jest wykorzystywanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego do modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku (poprzez podawanie bezpośrednich informacji zwrotnych dotyczących parametru tego procesu), dzięki temu uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu.
EEG Biofeedback wykorzystuje do monitorowania i trenowania czynność bioelektryczną generowaną przez pracujący mózg. Częstotliwość i amplituda fal mózgowych nie jest wartością „ stałą” lecz zależy od czynności jaką umysł wykonuje. Regularny pomiar „parametrów pracy mózgu” połączony z treningiem samokontroli wprowadza w obszar świadomej kontroli poszczególne reakcji fizjologiczne, takie jak: praca serca, ciśnienie krwi, rytm oddychania, napięcie mięśniowe itp. Dzięki treningowi można nauczyć się panowania nad poszczególnymi funkcjami organizmu, kierowanymi przez autonomiczny układ nerwowy. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

 

Czym jest trening EEG Biofeedback?
Aparatura do EEG Biofeedback jest wzbogaconym o opcję treningową i przystawkę do sprzężenia zwrotnego aparatem EEG. Składa się z dwóch systemów EEG, dwóch monitorów dla terapeuty i dla pacjenta oraz komutatora (głowicy EEG z elektrodami). Terapeuta zakłada trenowanemu na głowę dwie lub więcej elektrod oraz dwie elektrody uszne.
Zasada działania EEG Biofeedback polega na komputerowej analizie zapisu EEG pacjenta, podłączonego poprzez elektrody do systemu. Pasma częstotliwości fal mózgowych są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty.
Pacjent natomiast obserwuje na swoim monitorze przetworzone przez odpowiednie oprogramowanie „wideogry” - samochód, samolot, piłkę. Pacjent kontroluje przebieg „wideogry” wyłącznie poprzez swoje „myśli”.
Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, bądź piłki, którymi kieruje (bez klawiatury) poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu. Polecenia, które w innych sytuacjach łączą się z ruchem rąk są tu odbierane bezpośrednio na poziomie mózgu. W tym czasie dzięki sprzężeniu zwrotnemu (drogą wzrokową, słuchową lub dotykiem) trenujący otrzymuje ciągłą informację o swoim aktualnym stanie i wynikach gry.
Terapeuta przy pomocy operatywnego warunkowania stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych, zależnie od klinicznych objawów i wzorców EEG, ocenionego przed i w czasie treningu. Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych pacjenta, stymulując powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamując te niewłaściwe.

 

Celem treningu jest:
 poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi
 hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie.

 

Wskazania do treningów:
EEG Biofeedback polecane jest wszystkim, niezależnie od wieku – zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty.
Szczególne wskazania:
 Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD)
 Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Autyzm, Zespół Aspergera)
 Zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy)
 Zaburzenia emocjonalne (lękowe, nerwice)
 Zaburzenia zachowania (agresja)
 Zaburzenia snu
 Pourazowe i poudarowe uszkodzenia mózgu
 Trudności szkolne
 Padaczki
 Przewlekłe bóle głowy

 

Efekty treningów EEG Biofeedback:
 Ogólne polepszenie funkcjonowania intelektualnego
 Dostarczanie energii do wydajnego funkcjonowania
 Polepszenie koncentracji
 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 Kształtowanie postawy ciała, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej przez zmysł równowagi
 Poprawa stanów emocjonalnych, redukcja stresu, rozwój kreatywności, wzrost pewności siebie, pobudzenie motywacji, niwelacja stanów lękowych oraz zwiększenie samokontroli emocjonalnej

 

Centrum Diagnostyki i Terapii „IN CORPORE” oświadcza, iż nie prowadzi współpracy i nie utrzymuje żadnych relacji z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „EDUCO”, znajdującym się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 21. Jednocześnie pragniemy oświadczyć, iż zamieszczenie przez powyższe Centrum na swojej stronie internetowej odesłania do oferowanych przez nas terapii zostało uczynione bez naszej zgody. Dodatkowo podkreślamy, iż wszelkie informacje sugerujące istnienie takiej współpracy  są nieprawdziwe.