right konf podsumowanie

 

 


W ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus oferujemy bezpłatne:
zielony diagnozę
zielony wydanie opinii w sprawie nauczania pozaszkolnego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (w związku z reformą oświatową gimnazja będą likwidowane i przekształcane w ośmioletnie szkoły podstawowe).

Adresaci oferty:
zielony polskie dzieci od 6 do 15 r.ż., przebywajace poza granicami kraju

Kryteria i warunki:
zielony rejestracja i pozytywna wstępna kwalifikacja do projektu Libratus (więcej informacji na stronie: www.libratus.edu.pl)
zielony komputer z dostępem do Internetu
zielony kamera internetowa

Najważniejsze informacje:
zielony nasz zasięg – cały świat
zielony diagnoza odbywa się on line, z wykorzystaniem przygotowanej do tego celu platformy edukacyjnej, przeprowadzana jest przez polskich specjalistów  
zielony wydana opinia umożliwia polskim dzieciom, przebywającym za granicą, bezpłatną polską edukację i stały kontakt z językiem ojczystym bez konieczności uczęszczania do szkoły w Polsce. Kształcenie odbywa się w trybie nauczania domowego, zgodnie z polską podstawą programową
zielony z pomocą stworzonej platformy edukacyjnej każde dziecko otrzymuje treści edukacyjne z danego przedmiotu, które może w dowolnym czasie realizować. Uczniowie zdobywają wiedzę w prosty i przyjemny sposób poprzez prezentacje multimedialne oraz zadania sprawdzające, bazując na udostępnionych przez szkołę współczesnych podręcznikach
zielony Szkoły Libratus uczą, egzaminują i wydają świadectwa ukończenia klasy bez konieczności wychodzenia z domu. Zapisy, nauka, egzaminy oraz konsultacje z nauczycielami odbywają się on-line
zielony Polska szkoła przez Internet wspiera w edukacji dzieci za granicą, odbywa się na poziomie: zerówki, szkoły podstawowej, gimnazjum  

Przydatne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=SnUxaEuRvsU
https://www.youtube.com/watch?v=bDYe77mxx7M&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=t8r2me9RqIU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=UzP5DooHCGk&t=129s