Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w terapii zaburzeń mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Zaprezentowane propozycje ćwiczeń indywidualnych i grupowych umożliwią Uczestnikom stosowanie elementów metody werbo-tonalnej w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i ich rodziną stanowi istotny element w interdyscyplinarnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

Instruktor szkolenia:
zielony mgr Agnieszka Dziedzic - pedagog specjalny, logopeda-audiofonolog, neurologopeda kliniczny. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, uczestnicząc w stażach naukowo-dydaktycznych, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie metody werbo-tonalnej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych o tematyce audiologicznej, laryngologicznej i logopedycznej. Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. W wolnych chwilach podróżuje po krajach bałkańskich i uczy się języka chorwackiego.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony logopedów i neurologopedów oraz surdologopedów
zielony psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony rehabilitantów, terapeutów integracji sensorycznej
zielony rodziców,

Ramowy program szkolenia:
1. Wychowanie słuchowo-językowe.
2. Zasady prowadzenia ćwiczeń według założeń metod audytywno-werbalnych.
3. Założenia systemu audio-globalno-wizualno-strukturalnego.
4. Założenia metody werbo-tonalnej. Znaczenie prozodii w terapii słuchu i mowy.
5. Sprzęt elektroakustyczny stosowany w terapii.
6. Poliklinika SUVAG - charakterystyka funkcjonowania placówki.
7. Kompleksowa diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami słuchu, mowy i komunikacji. Diagnoza funkcjonalna.
8. Narzędzia do oceny rozwoju funkcji słuchowych.
9. Propozycje ćwiczeń i zabaw z zakresu:
  a)    stymulacji ruchowych,
  b)    stymulacji muzycznych.
10. Wykorzystanie piktogramów w zajęciach logorytmicznych.
11. Prezentacja wybranych pomocy i materiałów dydaktycznych.
12. Podsumowanie. Dyskusja

 

Termin szkolenia: 18-19.11.2022, miejsce: Katowice
Cena: 690 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej