Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w terapii zaburzeń mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Zaprezentowane propozycje ćwiczeń indywidualnych i grupowych umożliwią Uczestnikom stosowanie elementów metody werbo-tonalnej w praktyce terapeutycznej i rehabilitacyjnej. Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z dziećmi i ich rodziną stanowi istotny element w interdyscyplinarnym procesie diagnostyczno-terapeutycznym.
Instruktor prowadzący:
zielony Mgr Agnieszka Dziedzic - z wykształcenia  pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu.  W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia WWRD z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji. Od wielu lat związana z  Międzynarodowym ruchem „Wiara i Światło”. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzeniami narządu słuchu.

Do udział w szkoleniu zapraszamy:
zielony pedagogów i pedagogów specjalnych
zielony logopedów i neurologopedów oraz surdologopedów
zielony psychologów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
zielony rehabilitantów, terapeutów integracji sensorycznej
zielony rodziców,

Ramowy program szkolenia – 12 godzin dydaktycznych
1. Histora metody, biogram Petara Guberiny.
2. Poliklinika SUVAG - informacje dotyczące funkcjonowania placówki, z uwzględnieniem form terapii.
3. Założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej. Znaczenie napięcia mięśniowego dla prawidłowej artykulacji.
4. Implikacje praktyczne w terapii logopedycznej: rytm ciała, rytm muzyczny, zabawy fonacyjne (wszystkie samogłoski i większość spółgłosek - sylaby).
5. Prezentacja materiałów dydaktycznych przydatnych do terapii z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej (niektóre materiały zostaną przesłane w wersji eletronicznej)
6. Propozycje ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.
7. Piktoramy jako element metody werbo-tonalnej.

Termin szkolenia: 17-18.09.2021, miejsce: Katowice
Cena: 490 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów Metody Werbo-Tonalnej