Szkolenie ma na  celu zapoznanie  uczestników z aktualną wiedzą na temat podstawowych  zaburzeń układu wzrokowego występujących u dzieci, zapoznanie słuchaczy z podstawami diagnostyki reakcji wzrokowych , oraz zdobycie  podstawowych  umiejętności  praktycznych z zakresu oceny, diagnozy  wzroku małego dziecka.  

Instruktor szkolenia:
zielony Krystyna Gwizdoń – psycholog, zajmuje się  pomocą psychologiczo-terapeutyczną dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom na terenie województwa śląskiego. Od lat zawodowo związana z Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym. Dyrektor i psycholog  Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji. W latach 1997 do 2013 sekretarz Zarządu Regionalnej Fundacji Pomocy niewidomym w Chorzowie. Tworzyła systemu kompletnej pomocy dla osób niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenów województwa śląskiego w zakresie merytorycznym.  Organizatorka wczesnej interwencji i kompleksowej, interdyscyplinarnej interwencji „domowej” – dla dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością od 0 do 7 lat z terenów województwa śląskiego. Autorka publikacji naukowych.

Na szkolenie zapraszamy:
zielony pedagogów
zielony nauczycieli
zielony psychologów
zielony fizjoterapeutów
zielony logopedów

Program szkolenia (18 godzin):
1.Anatomia narządu wzroku
2.Fizjologia i neurofizjologia widzenia
3.Znaczenie wzroku w życiu dziecka-
4.Kategorie dzieci z uszkodzonym wzrokiem
a) według kryteriów medycznych
b) według kryterium  psychologicznego
c) międzynarodowa klasyfikacja osób z uszkodzonym systemem wzroku
d) wg kryterium pedagogicznego dla  potrzeb uczenia się
5 Wady i schorzenia wzroku oraz ich konsekwencje
a) najczęściej występujące schorzenia wzroku ,ich przyczyny oraz następstwa funkcjonalne
6. Diagnoza widzenia
a) czynniki wpływające na funkcjonowanie wzrokowe słabo widzącego dziecka  w modelu A. Corn
b) rozwój widzenia wg. Barraga
c) ocena reakcji wzrokowych i zachowań kierowanych wzrokiem
d) objawy dysfunkcji układu wzrokowego u niemowląt i małych dzi
e) diagnoza reakcji i  funkcji wzrokowych
7. Ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy funkcji wzrokowych

Termin 9-10.10.2021, miejsce: Katowice
Cena: 650 zł

Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Wspomaganie widzenia u niemowląt i małych dzieci - podstawy diagnozy 9-10.10.2021