Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczy partnera komunikacji aktywnych modeli działania z użytkownikiem AAC. Pomaga w planowaniu procesu terapeutycznego służącego nabywania kompetencji komunikacyjnych. Na spotkanie należy przywieźć filmy dokumentujące realizację minimum trzech strategii AAC, Protokół do Karty Oceny oraz pomoce AAC wykorzystywane podczas porozumiewania się z użytkownikiem.

Każdy z uczestników prowadzi terapię co najmniej 8 użytkowników AAC, aby uzyskać rekomendację. Podczas superwizji terapeuta określa: główne problemy użytkownika AAC, wybrane cele oddziaływań, aktywności, w których wykorzystuje wspomagające sposoby porozumiewania się, strategie oddziaływań terapeutycznych i zachowania docelowe. Ponadto współtworzy narzędzia oparte na niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego wprowadzane do wieloskładniowego systemu komunikacji klienta, a także określa czas trwania programu. Superwizja odbywa się w oparciu o analizę materiałów wideo i opisu oceny efektywności porozumiewania się osób ze złożonymi zaburzeniami komunikacji.

Instruktorzy kursu:

zielony dr Magdalena Grycman -  doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest założycielem i kierownikiem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Była stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt, przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). W 2008 roku po „34. Konkursie projektów badawczych własnych promotorskich” uzyskała grant ministerialny na realizację badań dotyczących porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiących. We wrześniu 2009 roku obroniła dysertację doktorską pt. „Wpływ komunikacji wspomagającej i alternatywnej na efektywność porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej”. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki komunikacji wspomagającej i książek: ,,Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców”, „Porozmawiajmy”, „Porozmawiajmy – poradnik dla nauczyciela”, „Dom malowany” i wielu innych,  jest współautorem książki „Wiem, czego chcę” oraz ,,Podręcznego Słownika Terminów AAC” - pierwszej w Polsce tego rodzaju publikacji, adresowanej do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół.  Jest wykładowcą na różnych uczelniach w Polsce. Otrzymała dyplomy i wyróżnienia od Ministra Zdrowia, Wojewody Pomorskiego, Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Miasta Kwidzyna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia. Pod jej kierownictwem działa Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie,

W ramach superwizji INDYWIDUALNEJ można uzyskać pomoc w:
zielony stawianiu trafnej diagnozy klinicznej w zakresie oceny porozumiewania się osoby niemówiącej
zielony refleksji nad wyborem adekwatnego sposobu porozumiewania się dla użytkownika AAC
W ramach poszukiwania optymalnego sposobu porozumiewania się superwizor bierze pod uwagę takie zmienne jak: odpowiedni dobór systemu symboli, zapewnienie sposobu dostępu do pomocy AAC, dobór pomocy komunikacyjnej niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego, a także ocenę przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólne nastawienie i motywację do komunikacji.
zielony doborze odpowiednich sposobów i strategii pomocy w zakresie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się
W podejmowaniu tej kwestii superwizor uwzględnia problematykę zgłaszaną przez klienta, jego zasoby, kompetencje terapeuty oraz wiedzę naukową na temat określonych sposobów wspomagania w zakresie AAC.
zielony tworzeniu strategii w oparciu o metodę aktywizacji użytkownika AAC
zielony zidentyfikowaniu przyczyn braku postępów w pracy z określonym użytkownikiem AAC

W ramach superwizji GRUPOWEJ można uzyskać pomoc w:
zielony stawianiu trafnej diagnozy klinicznej w zakresie oceny porozumiewania się osoby niemówiącej
zielony refleksji nad wyborem adekwatnego sposobu porozumiewania się dla użytkownika AAC
W ramach poszukiwania optymalnego sposobu porozumiewania się superwizor bierze pod uwagę takie zmienne jak: odpowiedni dobór systemu symboli, zapewnienie sposobu dostępu do pomocy AAC, dobór pomocy komunikacyjnej opartej na niskiej i wysokiej technologii, a także ocenę przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólne nastawienie i motywację do komunikacji.
zielony doborze odpowiednich sposobów i strategii pomocy w zakresie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się
W podejmowaniu tej kwestii superwizor uwzględnia problematykę zgłaszaną przez klienta, jego zasoby, kompetencje terapeuty oraz wiedzę naukową na temat określonych sposobów wspomagania w zakresie AAC.
zielony tworzeniu strategii w oparciu o metodę aktywizacji użytkownika AAC
zielony zidentyfikowaniu przyczyn braku postępów w pracy z określonym użytkownikiem AAC. Jeden dzień szkoleniowy obejmuje analizę 4 użytkowników AAC.

 
Termin superwizji: 9.06.2022, miejsce: Katowice
Cena: zostanie przesłana indywidualnie na maila
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez formularz zgłoszenia Blok praktyczny Szkolenia Superwizyjne