Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia (wczesne symptomy i zagrożenia wynikające z zaburzeń centralnej koordynacji ruchowej. Analiza rozwoju i planowanie terapii).

 Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności oceny  rozwoju dziecka  w 1 roku życia w oparciu o idealną motoryczną ontogenezę. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia świadczące o zaburzeniach koordynacji nerwowej oraz pokazane możliwości terapeutyczne w oparciu o uznane koncepcje neurorozwojowe.

 Instruktor szkolenia:
zielony Małgorzata Fuchs – dr nauk o kulturze fizycznej, specjalista fizjoterapii. Wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Certyfikowany terapeuta i nauczyciel Metody Vojty oraz certyfikowany terapeuta metody NDT-Bobath. Absolwentka licznych szkoleń dotyczące fizjoterapii małego pacjenta.

Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Fizjoterapeutów
zielony Lekarzy

Ramowy program szkolenia (20 godzin):

1. Zapoznanie się z idealną motoryczną ontogenezą dziecka w pierwszym roku życia.
2. Szczegółowa analiza rozwoju w poszczególnych kwartałach.
3. Ocena dziecka w aspekcie funkcji podporowo wyprostnych oraz ocena rozwoju funkcji   
    chwytnych i rozwój schematu ciała.
4. Objawy alarmujące świadczące o zaburzeniach koordynacji nerwowej.
5. Zasad oceny koordynacji nerwowej z punktu widzenia terapeuty.
6. Na przykładzie pacjentów w różnym przedziale wiekowych analiza i ocena rozwoju
    dziecka.    
7. Określenie problemów i odchyleń od idealnej ontogenezy powodujących zaburzenia na    
    poszczególnych etapach rozwojowych.
8. Strategia terapii w kontekście głównego problemu funkcjonalnego dziecka.

Termin: 6-7.06.2020, miejsce: Katowice
Cena: 790 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia Analiza rozwoju ruchowego dziecka w pierwszym roku życia