Przedstawiamy kurs rozwijający PNF (3A), który trwa 5 dni, obejmuje 50 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym nadającym tytuł "Dyplomowanego Terapeuty PNF".

Warunkiem przystąpienia do kursu rozwijającego jest ukończenie szkolenia podstawowego oraz półroczna przerwa (od PNF Basic), przeznaczona na zbieranie doświadczenia w pracy z pacjentem.

Celem szkolenia jest rozwinięcie wiedzy zdobytej na poziomie podstawowym o szczegółowe analizy biomechaniczne oraz neurofizjologiczne ludzkiego organizmu. Prezentowana jest analiza ruchu i funkcji oraz funkcjonalne zastosowanie tej koncepcji rehabilitacyjnej, w zakresie poszerzonym w stosunku do kursu podstawowego.

Intensywna praca z pacjentem pozwala na praktyczne utrwalenia zdobytej wiedzy pod okiem instruktora.

Główną częścią kursu PNF rozwijającego jest precyzyjna analiza zaburzeń funkcjonalnych pacjenta. Prowadzący wraz z uczestnikami, opracowują przykłady terapii bezpośredniej i pośredniej wybranych zaburzeń ortopedycznych i neurologicznych analizując je na poziomie strukturalnym, funkcjonalnym i aktywności dnia codziennego.

Instruktor:
zielony mgr Ewa Górna- Advanced Instructor IPNFA, terapeuta TCK oraz magister rehabilitacji ruchowej. Specjalizuje się w fizjoterapii, jest absolwentką studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika".

Kursy do specjalizacji PNF są przeznaczone dla Dyplomowanych Fizjoterapeutów i Lekarzy Rehabilitacji.

Termin: 21-25.11.2022, miejsce: Katowice
Cena: 2240 zł (dyplom z certyfikacją PTFu - wniosek w trakcie akredytacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii)
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez: forrmularz zgłoszeniowy PNF - kurs rozwijający