Kursy rozwijające FDM mają na celu doskonalenie i dalsze rozwijanie wiedzy  i
umiejętności  zdobytych na kursach podstawowych FDM, wprowadzenie nowych praktycznych pomysłów pracy z pacjentami, aby terapeuci osiągali jeszcze większe sukcesy terapeutyczne wg modelu FDM.

Instruktor kursu:
zielony dr Lukas Trimmel – międzynarodowy instruktor FDM, prezydent EFDMA od 2017 roku. W trakcie szkolenia dr Lukas Trimmel przedstawi własne pomysły terapeutyczne koncepcji FDM wynikające z bogatego doświadczania praktycznego zdobytego w  codziennej pracy z pacjentami. Szkolenia FDM advanced jest ukierunkowane na dalsze rozwijanie umiejętności praktycznych.

Ramowy program kurs rozwijającego FDM:
zielony Mowa ciała to nie wszystko – co zrobić kiedy terapia właściwie dobrana terapia do objawów pacjenta nie przynosi efektu
zielony „Ukryte” zniekształcenia – TF lub inne zniekształcenia powięzi, które są przyczyną powstania kompensacji lub innych wtórnych zniekształceń powięziowych
zielony Problematyczne dolegliwości bólowe prowokowane przez  zniekształcenia Cylindryczne
zielony Impigement w FDM-ie
zielony Trójwymiarowość w diagnozie i terapii.. wpływ oraz wzajemne oddziaływanie na siebie diagnozy i terapii
zielony Przykłady praktyczne
zielony Problematyczne dolegliwości bólowe o podłożu neurologicznym prowokowane przez zniekształcenia powięziowe na przykładzie rwy kulszowej i innych neurologicznych dysfunkcjach

 

Termin kursu: 15-16.04.2023, miejsce: Katowice
Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia FDM kurs rozwijający 15-16.04.2023

Cena: 1490 zł
Regulamin: regulamin szkoleń