Metoda Ruchu Rozwijającego oparta na pracy Veroniki Sherborne to kurs przekazujący praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat popularnej  w Polsce metody wspomagającej rozwój psychoruchowy dziecka. Genialność  tej metody polega na jej prostocie i naturalności. Autorka z tak zwanego „baraszkowania”, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego zdrowego dziecka stworzyła  system terapeutyczny.

Instruktor kursu:
zielony Dariusz Okrzesik – psycholog, posiada uprawnienia do szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO r 86/2008) w Anglii.  21 lat doświadczenia w pracy  metodą Veroniki Sherbone m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. M.Bogdanowicz (certyfikat International Sherborne Foundation),  jest współautorem książki "Opis i planowanie zajęć wg MRR V. Sherborne" Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach Ruchem Rozwijajacym V. Sherborne w kraju i za granicą (m.in. w Belgii, Szwecji, Anglii, Norwegii i inne).

Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Nauczycieli
zielony Pedagogów i pedagogów specjalnych (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)
zielony Psychologów
zielony Fizjoterapeutów
zielony Logopedów


RAMOWY PROGRAM KURSU – POZIOM I:

1. Potrzeby psychiczne realizowane za pośrednictwem metody Ruchu Rozwijającego -  poczucia tożsamości (“ja”) i integracji z grupą.
2. Istota Metody Ruchu Rozwijającego: założenia i cele,  Inspiracje pracą Rudolfa Labana.
3. System szkoleń, literatura, ISCO.
3. Struktura zajęć w metodzie Ruchu Rozwijającego.
4. Kształtowanie świadomości ciała i przestrzeni.  Budowanie relacji.  Analiza ruchu w praktyce. Potrzeby realizowane poprzez MRR.
5. Ruch wg R.Labana (L.Marsden) – analiza/planowanie zajęć
6  Komunikacja i relacje w ruchu. R.Laban.
7. Zastosowanie MRR (filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski).
8. Motywacja do pracy MRR.
9. Praca w grupie, praca z osobą niepełnosprawną. Planowanie zajęć w praktyce.

TERMIN: wkrótce,  miejsce: Katowice
CENA: 420 zł
Regulamin: regulamin szkoleń

 Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy wkrótce