Kurs ma na celu zapoznanie z teoretycznymi podstawami  Metody Dobrego Startu, przedstawienie struktury i organizacji. MDS może być  wykorzystana  we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji diagnozie i terapii. Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz.  Inspiracją do podjęcia pracy były nieliczne informacje o metodzie Le Bon Depart, autorstwa Thei Bugnet, które dotarły do Polski pod koniec lat sześćdziesiątych.

Instruktor kursu:
zielony Marta Bogdanowicz prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu). Jest jednym z pionierów pracy  w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.

Do udziału w kursie zapraszamy:
zielony Psychologów
zielony Pedagogów i pedagogów specjalnych (nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych)
zielony Logopedów
zielony Fizjoterapeutów

RAMOWY PROGRAM KURSU – POZIOM I: (teoria z praktyką)

I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna
II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):
                1. Geneza metody Dobrego Startu - film holenderski "Le Bon Depart"
                2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.
III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)
                1. Założenia Metody Dobrego Startu.
                2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji
               3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne
               1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń
               2. Struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"
V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego
               1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)
               2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż)
               3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)
VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS
               1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
               2. Dobór i liczebność grupy.
               3. Czas trwania zajęć.
               4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.
VII. Programowanie zajęć
               1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie
VIII. Ćwiczenia praktyczne

 

Od 2020r. szkolenia Metoda Dobrego Startu tylko w formie online, przejdź aby zobaczyć terminy

 

 

Galeria zdjęć z zajęć: